Lausteen koulun kohtalo ratkaistaneen syksyllä

Palveluverkkoselvitys ohjaa opetus- ja vapaa-ajantilojen tulevaisuuden sijoittelua itäisessä Turussa. Lausteen nykyinen koulu on tullut elinkaaressaan siihen vaiheeseen, että visiot sen tulevaisuudelle otetaan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.

TURKU. Turussa sijaitsevan Lausteen koulun oppilaat ovat opiskelleet väistötiloissa jo useamman vuoden. Tilanteeseen päädyttiin, kun vuonna 1976 rakennettuun Lausteen koulutaloon tehtiin elinkaareen liittyvä kuntoarvio syksyllä 2018. Tammikuussa 2019 valmistui kosteustekninen raportti, jonka myötä tiloista siirryttiin väistöön.

Opetus, aamupäivä- ja iltapäivätoiminta, esiopetus sekä perhetupa toimivat tällä hetkellä pihalle rakennetuissa tilaelementtirakennuksissa. Koulussa todettujen laajojen korona-altistumisien ja karanteenijaksojen johdosta kaikki oppilaat ovat etäopetuksessa ainakin 5. huhtikuuta asti.

Lausteen koulutalon sulkemispäätöksen jälkeen alkoi pysyvän tilaratkaisun tarveselvityksen valmistelu. Tarveselvityksessä on tarkasteltu useampaa vaihtoehtoa, joista vaihtoehto A säilyttäisi koulutalon sijainnin Lausteella kaikki nykyiset toiminnot sisältävän uudisrakennuksen muodossa. Vaihtoehto B sisältäisi perusopetuksen 1.–6. luokat, esiopetuksen, ap- ja ip-toiminnan, opiskeluhuollon ja perhetuvan tilat, mutta kirjasto ja nuorisotila sijoitettaisiin Skanssin monitoimitaloon. C vaihtoehdossa uudisrakennus toteutettaisiin Karhunaukion päiväkodin lähelle sisältäen perusopetuksen 1.–2. luokat, esiopetuksen, ap- ja ip-toiminnan, opiskeluhuollon ja perhetuvan tilat. Tässä vaihtoehdossa perusopetuksen vuosiluokat 3.–6. sijoitettaisiin Skanssin monitoimitaloon kirjaston ja nuorisotilan lisäksi. Vaihtoehto D sisältää Lausteen nykyisen koulutalon peruskorjauksen sisältäen nykyiset toiminnot.  Vaihtoehto E:ssä kaikki Lausteen toiminnot sijoitettaisiin Skanssin kaupunginosaan suunniteltuun monitoimitaloon. Kaikissa muissa paitsi peruskorjausvaihtoehdossa Lausteen nykyinen koulu purettaisiin.

Turun kaupunkikehitysjaosto palautti 4.5.2020 kokouksessaan Lausteen koulun tilatarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Mihin vaihtoehtoon Lausteen koulun osalta päädytäänkään, ratkaisu tehdään osana palveluverkkoselvitystä.  Alueella vaaditaan laajempaa suunnittelua kouluverkon toteuttamiseksi ja siksi myös Skanssin monitoimitalon sijainti arvioidaan uudelleen palveluverkkoselvityksen myötä. Palveluverkko edennee päätöksentekoon ensi syksynä, johon mennessä valmistellaan muokattu ja päivitetty Lausteen koulu tarveselvitys.

Lausteen asukkailta on kysytty Asumisen uudet muodot – Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) -hankkeen tiimoilta ideoita kaupunginosansa tulevaisuuden kehittämiselle. Hanke on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022, johon Turun kaupunki osallistuu Lauste yhtenä kohteenaan. Alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemysten perusteella toteutettu havainnollistava täydennysrakennussuunnitelma valmistuu kesäkuun alussa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!