Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan tehostunut toiminta näkyy kasvuna

Vahva tulos pandemiasta huolimatta

Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan toimitusjohtaja Ossi Öhman on tyytyväinen pankin tilinpäätökseen: Asiakasliiketoiminnan kehitys ja sijoitusmarkkinoiden suotuisa vire varsinkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kasvattivat pankin liikevoiton vuodelta 2020 yli edellisen vuoden tason 1,64 miljoonaan euroon. Kuva: SÄÄSTÖPANKKI KALANTI-PYHÄRANTA.

Myönteisenä yllätyksenä Kalannin ja Pyhärannan yhdistyneelle Säästöpankille tuli organisaation ja asiakkaiden sopeutumiskyky kaikille uuteen tilanteeseen. Koronaviruksesta johtuva poikkeuksellinen aika korostaa erityisesti taloudellisesta hyvinvoinnista huolehtimisen sekä digiloikan vauhdittamisen merkitystä. 

TALOUS. Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan vuosi 2020 oli onnistunut sekä liiketoiminnan kehityksen että tuloksen näkökulmasta. Poikkeuksellinen aika opetti sekä henkilökuntaa että asiakkaita sähköisten asiointikanavien tehokkaaseen käyttöön.

Loppuvuodesta 2019 fuusioituneille Kalannin Säästöpankille ja Pyhärannan Säästöpankille viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi yhdistyneenä pankkina.
– Kahden pankin hallinto ja hallinnollisen työn määrä tiivistyi yhteen, ja tämä vapautti meille yhä enemmän aikaa ja resursseja asiakastyöhön ja -kohtaamisiin. Uudessa isommassa kokonaisuudessa kaikkien asiakkaiden saatavilla olevat asiantuntijapalvelut ovat nyt laajempia kuin ennen fuusiota, Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan toimitusjohtaja Ossi Öhman kertoo.
– Kokonaisuudessaan isommat liiketoiminnan volyymit ovat vaikuttaneet positiivisesti myös toiminnan tehokkuuteen, mikä näkyi asiakasliiketoiminnan tuloksen selvänä kasvuna vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, Öhman jatkaa.

Korkokate kasvoi vuoden aikana 11,2 % 3,29 miljoonaan euroon ja palkkiotuotot kasvoivat yli 2,6 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnan erinomainen kannattavuuskehitys ja sijoitusmarkkinoiden suotuisa vire varsinkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kasvattivat pankin liikevoiton vuodelta 2020 yli edellisen vuoden tason 1,64 miljoonaan euroon. Samalla pankin vakavaraisuussuhde vahvistui 25,20 %:iin ja luottokanta kasvoi 1,6 % yhteensä 181 miljoonaan euroon.

Sähköisten asiointikanavien käyttö kasvoi viime vuoden aikana voimakkaasti.

– Erityisesti tämä näkyi meillä verkkotapaamisen suosion kasvuna, sekä kassa- ja käteisen rahan palveluiden käytön rajautumisessa vain kaikkein välttämättömimpään asiointiin. Työn tekemisen näkökulmasta opimme vuoden aikana tekemään tehokkaasti etätyötä ja hyödyntämään sähköisiä viestintä- ja yhteistyövälineitä, toteaa Öhman.

Toimitusjohtaja Ossi Öhman kertoo, että Säästöpankki Kalanti-Pyhärannassa otettiin vuoden 2020 aikana käyttöön monia uusia sähköisen allekirjoittamisen mahdollisuuksia.
– Suurimmassa osassa palveluitamme täysin sähköinen asiointi onnistuu ”päästä päähän” eli sähköisiin allekirjoituksiin asti.

Lainakysynnän näkökulmasta viime vuosi oli vaihteleva sekä yksityis- että yritysasiakkaiden keskuudessa.
– Korona seisautti maalis- huhtikuussa lainakysynnän hetkellisesti melkein kokonaan. Kysyntä elpyi kuitenkin nopeasti loppukeväästä lähtien, ja erityisesti asuntolainojen kysyntä oli kesän ja alkusyksyn aikana vahvaa. Loppuvuonna heikentynyt koronatilanne alkoi taas tehdä asunnonostajista ja -vaihtajista varovaisempia, Ossi Öhman sanoo.
– Yritysluottojen osalta kysyntään vaikutti keväästä lähtien yritysten varovaisuus uusien investointihankkeiden kanssa epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi, lisää Öhman.

Sulautumisen jäljiltä pankin kokonaisasiakasmäärä oli lokakuussa 2019 noin 12 800 asiakasta, ja nyt vuodenvaihteessa se oli hieman alle 12 000.
– Kokonaisasiakasmäärän pienentymiseen ovat vaikuttaneet tekemämme toimet asiakkaille tarpeettomien palveluiden, kuten esimerkiksi pitkään käyttämättömänä olleiden tilien lopettamiseksi, Öhman kertoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!