Rasekossa siirrytään etäopetukseen 8. maaliskuuta alkaen

Rasekon johtava rehtori Maria Taipale joutui tiedottamaan torstaina Rasekon siirtymisestä etäopetukseen.

KOULUTUS

Rasekon opiskelijaryhmät palaavat aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti talvilomalta maanantaina 1. maaliskuuta joko kampukselle tai verkko-opetukseen. Viikon 9 aikana täsmennetään toimintaohjeita, mutta elleivät opetusministeriö ja aluehallintovirasto muuta määrää, 8. maaliskuuta alkaen Rasekossa siirrytään kolmeksi viikoksi etäopetukseen.

Kaikki opetus tapahtuu etäopetuksena verkossa. Etäopetusjakson aikana kampukselle voidaan kuitenkin ottaa muutamia opiskelijoita kerrallaan välttämättömien toimenpiteiden vuoksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla ohjaus ja näytöt sekä valmistumisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen edellyttämät toimenpiteet.

Erityisen tuen opiskelijoita voidaan ottaa vastaan muutama kerrallaan turvatoimet huomioiden ja heihin tullaan olemaan tehostetusti yhteydessä. Samoin opettajat voivat tarvittaessa ottaa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita vuorotellen paikan päälle, mikäli tämä on välttämätöntä opinnoissa selviytymisen vuoksi. Rasekon omilla omakotitalotyömailla voidaan myös tarvittaessa työskennellä maksimissaan kuuden henkilön ryhmänä turvavälit ja -ohjeet huomioiden.

Opiskelijat voivat jatkaa opiskelua työpaikoilla koulutus- tai oppisopimuksilla, mikäli tämä työpaikan puolesta on mahdollista.

Opiskeluhuolto toimii, esimerkiksi kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat paikalla, ja opinto-ohjausta saa koko ajan.

Opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti sillä oletuksella, että maaliskuun jälkeen päästään toteuttamaan lähiopetusta. Kaikessa varaudutaan kuitenkin siihen, että myös kesäkuukaudet joudutaan ottamaan opetuskäyttöön viimevuotiseen tapaan.

Etäopetusjakson aikana Rasekon opiskelijat voivat hakea noutoruokaa myöhemmin erikseen Wilman kautta annettavien ohjeiden mukaan. Koulun ravintola Rosmariini ja myymälä Kaneli ovat kiinni 8.–28. maaliskuuta välisen ajan.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus lainata tietokone koulusta opintojen suorittamiseksi.