Päihderiippuvuuksien hoitaminen jatkuu Naantalin Rymättylässä

Juha Lantz toimii vastaavana terapeuttina Rehab 365:ssa. Usein työpäiviä ilahduttamassa on myös Magda-koira.

Päihdehoitolaitoksessa hoidetaan esimerkiksi alkoholi-, huume- ja peliriippuvuutta.

NAANTALI.

Naantalin Rymättylässä sijaitseva päihdehoitolaitos Rehab 365 käynnisti toimintansa uudelleen tammikuun alussa noin kuukauden tauon jälkeen. Aiemmin laitos tunnettiin Rehappi nimellä. Nimen lisäksi laitoksen omistaja vaihtui, ja toiminnasta vastaa nykyään Aarni Rehab. Rehab 365:n vastaava terapeutti Juha Lantz iloitsee toiminnan jatkumisesta.

– Laitos on toiminut 10 vuotta ja saanut hyvän jalansijan päihdehoitokentällä. Hoidon laatu myös tunnetaan hyvin. Myös ympäristö on täällä hyvin terapeuttinen, mikä on tärkeää, sillä rauhallinen paikka, turvallisuus ja hyvä ilmapiiri tukevat hoitoa. Onkin ehdottoman tärkeää, että toiminta jatkuu edelleen, hän kertoo.

Tällä hetkellä päihdehoitolaitos voi ottaa vastaan 13 potilasta. Moni saapuu Etelä-Suomen alueelta.

– Rannikkoseutu, pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa ovat yleisimmät alueet, joista potilaita saapuu. Kynnys on näiltä alueilta matalampi. Potilaita on kuitenkin tullut esimerkiksi myös Itä-Suomesta, Lantz sanoo.

Rymättylän Ruokoraumassa sijaitsevassa Rehab 365:ssa käytetään edelleen hoitomuotona Minnesota-mallia. Kyseisen hoitomuodon ideologia perustuu siihen, että riippuvuutta hoidetaan sairautena ja tavoitteena on päihteetön elämäntapa. Hoito alkaa noin neljän viikon pituisella intensiivijaksolla, jonka potilas viettää hoitolaitoksessa.

– Intensiivijakso alkaa viikon arvioinnilla, joka on uusi palvelu. Sen aikana potilaasta tehdään moniammatillinen arviointi, jonka tarkoituksena on kartoittaa ihmisen elämäntilanne kokonaisvaltaisesti ja suunnitella hoito sen mukaisesti.

Hoitoon tulevat potilaat voivat olla riippuvaisia muun muassa alkoholista tai huumeista. Heidän ikänsä vaihtelee parikymppisistä ikäihmisiin Lantzin mukaan. Osa potilaista on työikäisiä, osa taas on addiktoitunut hyvin nuorella iällä. Hoitoa saa kuitenkin lähtökohdasta riippumatta.

– Potilas voi olla esimerkiksi työelämässä ja pärjätä siellä hyvin, mutta alkoholi näyttelee suurta roolia työn ulkopuolella. Huumepuolella taas rikollisuus ja kovat huumeet ovat osa elämää. Kaikki ovat hoidossa samanarvoisia, sillä ongelman luonne on sama, kun riippuvuus hallitsee elämää.

Riippuvaisen lisäksi myös hänen läheisensä saavat apua Rehab 365:ssa. Lantzin mukaan riippuvuus on koko perheen sairaus, ja kokonaisvaltainen tuki on tärkeää läheisille. Viikonloppuisin ohjelmassa onkin päihdehoitolaitoksessa vierailevien läheisten kanssa työskentelyä.

Intensiivijakson jälkeen hoito jatkuu vuoden avohoitojaksolla.

Riippuvuuden hoitamisen lisäksi päihdehoitolaitos tarjoaa jatkohoidon puolella sosiaalipuolen tukea ja auttaa esimerkiksi nuoria potilaita luomaan opintopolkua. Lantzin mukaan potilaiden ongelmat eivät yleensä jää vain riippuvuuteen.

– Perustehtävä on hoitaa riippuvuus, mutta elämänhallinnan kanssa autamme myös. Esimerkiksi moniongelmaisia nuoria alkaa olla paljon, ja tukea tarvitaan laajasti. Lisäksi meillä on myös sairaanhoidollista osaamista vieroitusoireisiin ja mahdollisuus konsultoida psykiatria, Lantz kertoo.

Vaikka Rehab 365 on ollut toiminnassa tauon jälkeen noin kaksi kuukautta, on suunnitelmia kuitenkin jo tulevaisuuden varalle. Esimerkiksi palveluita on tarkoitus kehittää ja tuoda hoito useamman saataville.

– Keväällä tehdään remontti, jotta saamme tiloihin viisi katkaisuhuonetta. Sen jälkeen voimme tarjota myös katkaisuhoitoa täällä paikan päällä. Haluaisimme myös päästä kuntasektorille, sillä tällä hetkellä iso osa asiakkaista on itse maksavia eikä hoitomalli tavoita heitä, joilla ei ole varaa tähän. Kuntapuolella ohjataan hoitoon maksusitoumuksella. Kunnat vaativat tietyt laatukriteerit hoidolle, ja siihen suuntaan olemme viemässä tätä hoitoa.

Liisa Kallio