Luontopainotteista varhaiskasvatusta Paimion Tapiolan päiväkotiin

PAIMIO. Paimion varhaiskasvatuspalveluissa on suunniteltu Paimion Kokoomuksen, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien 25.9.2019 jättämän valtuustoaloitteen perusteella luontopainotteisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamista kaupungissa.

Metsäpäiväkoti on tarkoitus aloittaa kehittämällä yhden Tapiolan päiväkodin 4–5-vuotiaiden lasten ryhmän toimintaa luontoon, ulkoiluun ja metsässä toimimiseen painottuvaksi toimintavuonna 2021–2022.

Koulutuslautakunnan pöytäkirjaan merkittiin 29. tammikuuta pidetyssä kokouksessa seuraavaa: ”Ensimmäisenä vuotena lapset valitaan ryhmään Tapiolan päiväkodissa jo olevista lapsista. Myöhemmin haku ryhmään tulee avoimeksi kaikille tietyn ikäisille lapsille. Tapiolan päiväkodin henkilökuntaa ja lasten huoltajia on jo informoitu asiasta.”

Alkuvaiheessa toiminta ei aiheuta uusia kustannuksia. Tulevaisuudessa ajankohtaiseksi saattaa tulla esimerkiksi kodan rakentaminen. Kokeiluvuoden jälkeen luontopainotteinen varhaiskasvatustoiminta voidaan kirjata Paimion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Turun Seutusanomat