Paimio mukana Föli-alueen laajentamisselvityksessä

PAIMIO. Paimion kaupunki osallistuu 17.2. kokoontuneen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Föli-alueen laajentamisselvitykseen. Turun seudun joukkoliikenne Föli on viime syksyn ja talven aikana selvittänyt alustavasti Fölin mahdolliseen laajenemiseen liittyviä näkökohtia. Paimion kaupunginhallitukselle helmikuussa esitellyn kevytselvityksen jälkeen on tarkoitus teettää maksullinen, syvällisempi selvitys Föliin liittymiseen vaikuttavista seikoista. Konsulttityönä tilattava selvitys valmistunee kuluvan vuoden aikana.

Uusilla kunnilla olisi vuoden 2021 kuluessa aikaa arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen liittymisestä. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta voisi päättää vuoden 2021 loppupuolella tai viimeistään vuoden 2022 alkupuolella mahdollisista uusista Föli-kunnista.

Tarkemmassa selvityksessä käydään läpi nykyiset matkustustiedot sekä arvioidaan matkustuksen muuttumista laajemmassa Fölissä. Selvityksessä paneudutaan liikenteen kustannusten ja tulojen jakautumiseen kunnittain, kun otetaan huomioon arvioitu matkamäärävaikutus Föli-alueen laajentuessa.

Fölin kuntajohtajat päättivät tammikuussa 2021, että laajentumisselvityksen kustannukset jaetaan siten, että Föli maksaa selvityksestä 40 % ja mahdolliset uudet kunnat 60 %. Arvio kunkin uuden kunnan kustannuksista on 5.000- 8.000 euroa. Kyseessä on tasamäärä riippumatta kunnan asukasluvusta.

Selvityksessä arvioidaan lisäksi vyöhykemallia ja sen vaikutuksia muun muassa tuloihin ja asiakaskokemukseen, sekä liikenteen järjestämisen resurssitarpeita ja liittymisen elinkeinovaikutuksia. Tavoitteena on myös saada alustavia suunnitelmia kuntien sisäisten linjojen ja seutulinjojen reitistöstä.

Föli-alueen laajenemisesta on keskusteltu useampaan otteeseen. Edellisellä kerralla Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 7.6.2017, että toimivalta-aluetta ei toistaiseksi laajenneta. Syynä oli muun muassa se, että aiempi kustannusjakomalli olisi kaatanut uusienkin kuntien kustannuksia nykyisille Föli-kunnille. Kustannusjakomalli muutettiin heinäkuusta 2019 alkaen ja sen puolesta on mahdollista laajentaa aluetta.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!