Turun Seutusanomat uudistui

Turun Seutusanomien lehtiperheen neljä kaupunkilehteä – Turun Seutusanomat Länsi, -Itä, -Keskusta sekä Seutusanomat Vakka uudistuivat vuoden vaihteessa kevyesti.

Teimme joulun alla printtilehtiimme pienen ulkoasu-uudistuksen – eli pienen kasvojenkohotuksen.

Kevensimme taittoa, muutimme fontteja meidän mielestämme selkeämmiksi ja luettavammiksi.

Taittoa pyrimme uudistamaan hieman modernimpaan suuntaan ja uudistimme myös etusivun logoamme ja asua.

Ulkoasu-uudistuksen pääarkkitehteinä toimivat taittaja/ilmoitusvalmistaja Hanna-Mari Hakala ja toimittaja Liisa Kallio.