Valtuutettujen määrä Naantalissa ei muutu

NAANTALI

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti, että tulevallakin valtuustokaudella kaupunginvaltuutettujen määrä on 43. Määrä pysyy siis ennallaan.

Valtuutettujen lukumäärästä säädetään kuntalaissa. Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto ja valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Mikäli kunnan asukasluku on 5.001– 20.000, valtuutettuja tulee valita vähintään 27. Mikäli kunnan asukasluku on 20.001–50.000, valtuutettuja tulee valita vähintään 43. Naantalin asukasluku on hieman alle 20.000 asukasta.

Kuntalain mukaan valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä, jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä. Päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.