Vielä ensi vuosi on alijäämäinen Laitilassa

Varppeen koulun ja lukion kellarikerroksissa tehdään peruskorjaukset.

LAITILA.

Laitilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin vuoden 2021 talousarvion. Tulevan vuoden vuosikate on reilut kaksi ja puoli miljoonaa euroa, mutta se ei riitä kattamaan kaikkia poistoja, joita on vajaat kolme miljoonaa. Tulos painuukin alijäämäiseksi noin 250 000 euron verran.

Laitilalla on kuitenkin kertynyttä ylijäämää – viime vuoden rajusta alijäämästä huolimatta – ja lisäksi taloussuunnitelman vuosina 2022-2023 arvellaan ylijäämää kertyvän vielä lisää noin puolisen miljoonaa, joten Laitilan taloudellinen tilanne ei ole läheskään niin uhkaava kuin monissa kriisikuntastatuksen kynnyksellä tasapainoilevissa kunnissa.

Ensi vuoden tuloslaskelmaa parantaa myös määräalojen myynti, joka arvioidaan nostavan myyntituottoja.

Tasapainoa haetaan

Toki Laitilankin tilanne on haastava, ja tulevaisuuden taloudellisen tilanteen turvaamiseksi on edelleen tehtävä kaupungissa hartiavoimin töitä.

Talousarviossa todetaan, että toimintakatteen heikkenemistä on tulevaisuudessa edelleen pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous tasapainottuisi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevien vuosien merkittäviin kuntatalouden muutoksiin ja haasteisiin. Toimintakatteen heikkeneminen on kuntasektorilla ylipäätään ollut viime vuosina yleistyvä trendi. Sitä painavat alas henkilöstömenot ja palvelujen ostot. Yleisesti näissä menoissa suurimpana paistattelee sote-menot, joista saattaa tulla vuosittain hyvinkin ikäviä yllätyksiä – ilman koronaakin.

Investointeja Laitilassa vuodelle 2021 on talousarviossa suunniteltu noin 5,5 miljoonan euron edestä. Suurimmat investointihankkeet ovat Varppeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset, kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen sekä Winnovan rakennusten peruskorjaukset.

Seuraavaksi suurimpia investointeja ovat kasitien yrityskeskuksen lvis-saneeraus, Kaari- ja Matovuorentien peruskunnostus sekä vesijohto- ja viemäriverkostojen saneeraukset.