#UkiLiikkuu- Aktiivisemman arjen ohjelma

Uusikaupunkilaiset voivat osallistua liikunnan kehitystyöhön vastaamalla kuntalaiskyselyyn.

UUSIKAUPUNKI.

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Laskelmissa huomioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon kustannukset, tuottavuuskustannukset, tuloverojen menetys, maksetut työttömyysturvaetuudet ja syrjäytymisen kustannukset.

Käsitys liikunnasta on laajentunut kilpaurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä edistävään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikkumattomuuden haittojen pysäyttämiseksi ei ole yksittäistä keinoa. Tärkeää on pohtia ratkaisua ilmiökeskeisesti sekä lisätä poikkihallinnollista koordinaatiota ja yhteistyötä. Kuntalaisten liikuntaharrastuksia ja arkiliikkumista voidaan edistää kaikkien toimialojen ratkaisuilla – parhaiten vahvistuvalla yhteistyöllä. Uusikaupunkilaisten liikkumisen lisäämiseksi tarvitaan poikkihallinnollisella työotteella rakennettu liikkumisohjelma.

Kuntalaiset mukaan

kehitystyöhön

Uudenkaupungin strategiaan #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa päämääriksi on asetettu hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö. Liikkumisohjelman tarkoituksena onkin mahdollistaa uusikaupunkilaisille aktiivisempi elämä liikkumisen ja liikunnan avulla, näin luodaan perustaa kaupunkilaisten hyvälle elämälle. Tavoitteena on luoda viihtyisä kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja liikkua. Ohjelma tulee linjaamaan ja tukemaan liikuntapalveluiden sekä muiden liikkumista edistävien toimijoiden työtä sekä vahvistamaan eri tahojen yhteistyötä.

Liikuntapalvelut valmistelee liikkumisohjelmaa osallistaen asukkaita ja kaupungin eri toimijoita. Tärkeää on huomioida liikuntakulttuurin muutokset ja selvittää mikä meitä tänä päivänä liikuttaa. Jokainen kaupunkilainen voikin olla mukana rakentamassa aktiivisempaa arkea vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Kyselyyn voi vastata verkkolinkin kautta osoitteessa https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ukiliikkuu tai täyttämällä paperisen version uimahallilla, kirjastossa tai yhteispalvelu Passarissa. Kyselyyn voi vastata lasten, ikäihmisten sekä erityisryhmiin kuuluvien kanssa yhdessä.