Raision seurakunta liittyy seurakuntien Turun alueelliseen keskusrekisteriin

Raision seurakunta liittyy vuodenvaihteessa Turun alueelliseen keskusrekisteriin.

SEURAKUNNAT.

Neljä uutta seurakuntaa liittyy ensi vuoden alussa Turun alueelliseen keskusrekisteriin. Laitila, Lieto, Raisio ja Somero ovat uudet seurakunta-asiakkaat.

Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehti ja talousjohtaja Kari Haakana allekirjoittivat sopimuksen viime viikon keskiviikkona.

Turun alueellisessa keskusrekisterissä on ennestään 13 seurakuntaa: Turun ja Kaarinan seurakuntien lisäksi Kustavi, Nousiainen ja Taivassalo. Jäsenpohja on uusien jäsenseurakuntien myötä noin 195 000.

Uusien seurakuntien myötä alueelliseen keskusrekisteriin rekrytoidaan kolme uutta toimistosihteeriä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenrekisteriä, tutummin kirkonkirjoja, pidetään vuoden 2022 alusta alkaen yllä ainoastaan alueellisissa keskusrekistereissä, jotka voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi asian kokouksessaan vuonna 2015.

Turun alueellinen keskusrekisteri on aloittanut toimintansa tämän vuoden alusta.

Perhesuhdetietojen ja asuinpaikan päivitykset

Turun alueellinen keskusrekisteri tuottaa asiakkaille tasalaatuisen, yhteistyössä tehtävän palvelun. Alueellisen keskusrekisterin palveluihin kuuluu jäsenkirjanpito eli henkilön muutto- ja perhesuhdetietojen oikeellisuuden tarkistaminen.

Rekisterissä tehdään myös kirjaukset kirkollisista toimituksista, kuten kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen. Kun erikoistyö keskitetään yhteiseen keskusrekisteriin, seurakunnat saavat keskittyä seurakuntatyöhön.

Myös avioliiton esteiden tutkinta, joka vaaditaan ennen vihkimistä, on iso osa palvelua, mutta suurin tehtävä on virkatodistusten kirjoittaminen. Virkatodistuksia pyydetään ennen kaikkea perunkirjoituksiin.

Kirkonkirjat on digitalisoitu ja Turussa pystytään tekemään todistukset koko Suomen alueelta. Ainoastaan Karjalan luovutettujen alueiden kirkonkirjat hoidetaan Mikkelissä.

Alueellisen keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaisesti.