Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen hanke myötätuulessa

Akselikuntien pyöräilyreitistö kehittyy Leader-hankkeen myötä.

PYÖRÄILYREITIT.

Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen yhteinen hankehakemus pyöräilyreittien kehittämisestä sai myönteisen vastauksen Leader Varsin Hyvältä, jonka piiriin kuuluvat Nousiainen ja Masku. Kunhan Leader Ravakka, jonka alueeseen Mynämäki kuuluu, tekee saman päätöksen, Akselikuntien alueilla oleville pyöräteille kehitetään uusia reittejä, jotka tarjoavat pyöräilijöille uudenlaisia kokemuksia.

Hankkeen tarkoituksena on vastata pyörä-, luonto- ja lähimatkailun suosion kasvuun ja parantaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Työssä tuodaan samalla esiin kuntien nähtävyyksiä ja palveluja.

– Tarkoituksena on luoda ensijaisesti olemassa oleville julkisille teille reittisuunnitelmia, joiden varrella on paikallisia nähtävyyksiä ja palveluita, kertoo Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen.

Nousiaisten kunta on toiminut hakijana hankerahoituksessa. Kaikilla kolmella mukana olevalla kunnalla on luonnollisesti oma kuntarahoitusvastuunsa hankkeen toteutumisesta.

Hankkeen kustannusarvio on reilut 56 000 euroa, josta hankerahoituksen osuus on 80 prosenttia.

– Emme aio rakentaa hankkeessa uutta reitistöä, vaan hyödyntää ja kehittää olemassa olevia. Haluamme luoda suunnitella erilaisia pyöräilyreittejä, jotka löytyvät tulevaisuudessa netistä, ja joiden avulla pyöräilijät voivat saada uudenlaisia elämyksiä ja pääsevät käyttämään myös reittien varrella olevia palveluja.

Reitit uuteen uskoon

kahdessa vaiheessa

Hankkeen mahdollisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi yrittäjät, kyläyhdistykset, 4H-järjestön paikallisyhdistykset, MTK paikallisyhdistykset sekä liikunta- ja urheiluseurat. Hankkeen tarkoituksena on vastata pyörä-, luonto- ja lähimatkailun suosion kasvuun ja parantaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.

Tarkoitus on toteuttaa pyöräreittien kehitys kahdessa vaiheessa. Nyt Leader Varsin Hyvän puoltama hanke keskittyy suunnitteluun.

– Ensimmäisessä vaiheessa tehdään uudet reittisuunnitelmat, niin että nähtävyydet palvelut ovat reittien varrella. Toisessa osassa, johon tehdään uusi hanketukihaku, jalkaudutaan maastoon ja rakennetaan muun muassa opasteet reiteille, kertoo Heinonen jo tulevaisuuden suunnitelmista.

Hankkeen kautta toivotaan myös työmatkapyöräilyn suosion kasvamista ja pyöräharrastuksen aloittamisen kynnyksen madaltumista.