Varsinais-Suomen ELY-keskus parantaa liikenteenohjausta lauttarannoilla

Rengastien kannalta tärkeille lauttarannoille tulee entistä selkeämpi liikenteenohjaus.

RENGASTIE.

Galtbyn lauttapaikka Korppoossa on ollut vuosia haasteellinen Rengastien matkailuliikenteen näkökulmasta. Lauttarannasta lähtee kaksi lauttaa, jotka voivat mennä aikatausta riippuen joko Norrskataan, Houtskariin tai kiertää Norrskatan kautta Houtskariin.

Ajoittain tienkäyttäjät ovat joutuneet väärään määränpäähän ja eksyneet Rengastieltä Norrskataan. Galtbyn lauttarannan liikennevalot ovat myös aiheuttaneet hämmennystä, kun Norrskatan ja Kittuisten jonotuskaistoilla on ollut ns. tasoristeysvalot ja etuajo-oikeuskaistalta valot ovat puuttuneet kokonaan. Liikennevalot ovat olleet vaikeasti tienkäyttäjien tulkittavissa.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarannat ovat olleet ahtaat ja jonotusjärjestelyt liikennemääriin nähden heikot. Pärnäisissä yhteysalussataman liikenteen sekoittuminen muuhun Saaristotien liikenteeseen on ollut sekavaa ja liikennejärjestelyt epämääräiset.

Selkeyttä ja turvallisuutta rantoihin

Galtbyn lauttarannassa on otettu käyttöön selkeä opastaulu, jossa kerrotaan kumpaa lauttaa lastataan ja minne lautta on lähdössä. Samalla kaikille kolmelle jonotuskaistalle tulee lauttahenkilöstön ohjaamat selkeät liikennevalot, jollaisia on tällä hetkellä käytössä muun muassa Parainen-Nauvo-lauttapaikalla. Liikennevaloilla ja opastaululla helpotetaan lauttojen lastausta ja tienkäyttäjien kulkemista oikealle lautalle.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarantoihin rakennetaan parhaillaan käynnissä olevassa lauttarantojen muutos- ja parannushankkeessa kunnon jonotuskaistat, kaistaopasteet ja kaistojen liikennevalo-ohjaus.

Muutoksen jälkeen kaikissa Saaristotien suurimmissa lauttapaikoissa Parainen-Nauvo, Nauvo-Korppoo ja Galtby on yhtenäiset liikennejärjestelyt. Lisäksi parannetaan Pärnäisten satama-alueen liikennejärjestelyjä ja kehitetään sekä laajennetaan Pärnäisten yhteysalusliikennettä palvelevaa paikoitusaluetta. Hanke parantaa liikennejärjestelyjä, sujuvoittaa liikennettä ja lisää lauttarantojen turvallisuutta.

ELY-keskus tulee tekemään pieniä parannustöitä 2020–2021 myös muilla Rengasteiden lautapaikoilla muun muassa yhtenäistämällä lauttarantojen nopeusrajoituksia, liikennemerkistöä ja parantamalla kaistamaalauksia ja -järjestelyjä.

Toimenpiteet ovat jatkumoa 2010-luvulla alkaneille toimenpiteille, joiden myötä Rengasteiden lauttarantoja on parannettu ja kehitetty vastaamaan liikenteellisiä tarpeita sekä turvaamaan saaristolle elintärkeiden lauttayhteyksien toimivuus.