Varsinais-Suomessa olisi kova tarve paikallisjunaliikenteelle

Uudenkaupungin radan sähköistys valmistuu ensi vuonna. Sen jälkeen lähijunaliikennettä olisi mahdollista alkaa kehittää. Rata kulkee muun muassa Raision tehtaiden ohi. 

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen tarpeellisuudesta on puhuttu siitä asti, kun se lakkautettiin lähes 30 vuotta sitten. Suunnitelmia uudelleen käynnistymisestä on tehty Varsinais-Suomen liitossa, mutta hankkeelta puuttuu toimija, jolla olisi mandaatti työn aloittamiseen. 

Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja, arkkitehti Heikki Saarento näkee, että paikallisjunaliikenteelle olisi Varsinais-Suomessa selkeästi tarvetta ja myös hyvät mahdollisuudet. Sen puute onkin oikeastaan rakenteellinen ongelma.

Tähän tarvittaisiin sellainen toimija, jolla olisi mandaatti lähteä viemään projektia eteenpäin. Tällä hetkellä kunnat eivät juurikaan nojaa raiteisiin omissa kaavoituksissaan, koska kukaan ei kehitä paikallisliikennettä. Eikä kukaan kehitä sitä ilman kuntia, Saarento selventää kierrettä.

Suunnitelmia on kuitenkin jo tehty, sillä Varsinais-Suomen liitto selvitti asiaa vuonna 2018, kun liikenne- ja viestintäministeriössä etsittiin pilottikohdetta paikallisjunaliikenteen kehittämiselle. Silloin Varsinais-Suomesta lähetettiin hakemus, jossa oli mukana reitit Turusta Uuteenkaupunkiin, Saloon ja Loimaalle.

Uudestakaupungista Turkuun olisi päässyt Vehmaan, Mietoisten, Mynämäen, Nousiaisten, Maskun, Raision ja Jyrkkälän asemien kautta. Myös Naantalin, Karvetin ja Tikanmaan pysäkit olisi kytketty tälle reitille. Loimaalta Turkuun olisi päässyt Mellilän, Kyrön, Auran, Liedon, Jäkärlän, Urusvuoren ja Kärsämäen asemien kautta. Salosta päin tullessa väliasemia suunniteltiin Halikkoon, Paimioon, Piikkiöön, Littoisiin, Varissuolle ja Kupittaalle. 

Liikenne- ja viestintäministeriö valitsi pilottien jatkosuunnitteluun Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja  Pirkanmaan hankkeet.

Se pilottihanke olisi avannut tämän pelin, mutta nyt ollaan taas vähän tyhjän päällä. Täällä on valtava halu ja tarve paikallisjunaliikenteelle, mutta kukaan ei oikein tiedä, kenelle pallon voisi heittää, Saarento toteaa. 

Vuonna 2018 Varsinais-Suomea esitettiin alueellisen junaliikeenteen järjestämisen pilottialueeksi. Silloin suunniteltiin lähiliikennettä väliasemineen Turusta Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Saloon.

Historiaa

Moni varmasti muistaa junan pysähtyneen näillä paikallisasemilla aiemmin – vuosikymmeniä sitten.

90-luvulla VR alkoi vähentää paikallisjunaliikennettä ja aloitti projektin Varsinais-Suomesta. Lopulta kävi niin, että se projekti myös loppui Varsinais-Suomeen, Saarento kertoo historiasta.

Moni asema oli kuitenkin lakkautettu jo paljon sitä ennen – Loimaan suunnalta taas asemia lakkautettiin vähän myöhemmin. Vanhat asemarakennukset on suurimmaksi osaksi myyty yksityiseen käyttöön. 

Se ei kuitenkaan ole mikään este paikallisjunaliikenteen käynnistämiselle uudelleen. Liput voi ostaa nykyisin mobiiliversioina, eli pysähdyspaikalle riittää jonkinlainen sääsuoja ja parkkipaikat, toteaa Saarento. 

Nykyisin aseman ei tarvitse olla valtava investointi tai sata vuotta vanha puutalo, jossa tuoksuu kahvi. 

Lähijunaliikennettä aikanaan palvelleet asemarakennukset on suurimmaksi osaksi myyty yksityiseen käyttöön. Kuvassa on Nousiaisten 1920-luvulla rakennettu vanha asema, joka päätyi Aliskulman kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys on kunnostanut sen nykyaikaiseksi juhlatilaksi vanhaa kunnioittaen.

Tunnin juna tuonee uusia mahdollisuuksia

Varsinais-Suomen edunvalvontajohtaja Janne Virtanen uskoo, että Tunnin juna Turusta Helsinkiin avaa toteutuessaan paremmat mahdollisuudet myös paikallisjunaliikenteelle. Kun Turun ja Salon välille tehdään toinenkin raide, ratakapasiteetti mahdollistaa sen, että paikallisjunat voivat kulkea kaukoliikenteen lomassa. 

Tunnin junaa ei suunnitella lähiliikenteen takia, mutta se mahdollistaisi lähiliikenteen, joka taas toimisi samalla syöttöliikenteenä Tunnin junaan, Virtanen selventää synergiaa.

Tunnin juna on kuitenkin hanke, joka kestänee vielä kymmenen vuotta. Siksi Saarento ei halua lähiliikennettä sen taakse piiloon. Salon suuntaa voisi olla järkevää kehittää vasta Tunnin junan jälkeen, mutta Uudenkaupungin ja Loimaan suuntiin työt voisi aloittaa vaikka heti. 

Uudenkaupungin radan sähköistys valmistuu ensi vuonna. Siihen saisi pilotin pystyyn vuodessa, Saarento sanoo. 

Tällä hetkellä Uudenkaupungin autotehtaan 4 000  työntekijästä noin 1 000 tulee Turun seudulta. Joka vuoroon lähtee Turun suunnalta pari bussillista porukkaa, joten käyttäjiä uskotaan riittävän. 

Tosin autotehdas itsessään ei ole radan varressa, mutta toisaalta Uudenkaupungin asemalta voisi mennä tilausajona bussit tehtaalle, Virtanen ideoi. 

Yksi ongelma Virtasen mukaan on siinä, että Uudenkaupungin rata on jäänyt syrjään, kun asutusta ja yritystoimintaa on rakennettu maantien varteen. Silti hän arvioi, että junaliikenteen käynnistämisessä kaikki väliaseman saavat kunnat voittaisivat. Paikallisjuna olisi Turkuun nopein joukkoliikenneväline, ja vaihtamalla Turun päärautatieasemalla Tunnin junaan, vehmaalainen voisi olla kahdessa tunnissa töissä Helsingissä.

Myös Loimaan suuntaan olisi Saarennon mukaan helppo lähteä lisäämään vuoroja, jolloin väliasemat saataisiin käyttöön. 

Ajallista säästöä se ei juurikaan toisi, mutta junassa matkustamisessa oleellista onkin mukavuus. Voit juoda kahvia, levätä tai tehdä töitä mennen tullen. Ja mitä enemmän liikennettä saadaan siirrettyä maanteiltä rautateille, sen parempi ilmastotavoitteiden kannalta, Saarento kommentoi. 

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt jo vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna. 

Siksi lähijunaliikenne ei voi jäädä odottelemaan Tunnin junan valmistumista, Saarento linjaa.  

Junassa matkustamisessa oleellista on Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarennon mielestä mukavuus. Voit juoda kahvia, levätä tai tehdä töitä mennen tullen.

Raha ratkaisee

Kun kehitetään liikennettä, puhutaan aina isoista investoinneista. Saarento kertoo, että Varsinais-Suomen liitolla on tarkoituksena alkaa selvittää, mitä junien pysähtyminen väliasemilla maksaisi. Hän muistuttaa kuitenkin, että kulujen lisäksi tulee myös säästöjä.

Keskuskaupunki voittaa näissä hankkeissa aina, sillä kaikki raideliikenne on pois keskuskaupungin katuliikenteestä ja sitä kautta infran investoinneista. Tosiasia on se, että alueellinen joukkoliikenne ei itsessään ole koskaan kannattavaa. Tässä pitää osata nähdä se, että jokainen euro, jonka laittaa raiteisiin, tuo säästöä jossain muualla, Saarento avaa. 

Radan varrella oleville kunnille infrasäästö ei ole niin merkittävä kuin Turulle, mutta väliasemien läheisyydessä maan ja kiinteistöjen arvo tunnetusti kasvaa.

Tämä on samalla aluekehitystyötä. Näin pidetään koko maakunnan laajuista kestävää asumista yllä, Saarento tiivistää.

Saarento on vaikuttunut ruotsalaisesta ajattelumallista. Ruotsissa lähiliikennettä on suunniteltu niin, että asuupa sitten maakunnan missä pisteessä tahansa, maakunnan joka kolkasta pääsee seitsemäksi samaan päivällispöytään muun perheen kanssa. Samaa ajattelua Saarento haluaisi soveltaa Varsinais-Suomessa. 

Janne Virtanen on myös tutustunut Ruotsin malliin. 

VR on laskenut, että väliaseman perustaminen olisi kannattavaa vasta noin 20 000 asukkaan myötä. Ruotsissa junat pysähtyvät muutaman tuhannen ihmisen asuinalueilla ja homma toimii ihan hyvin, hän vertaa. 

Janica Vilen

Artikkeli on kirjoitettu osana nelivuotista EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, joka edistää kestävää ja älykästä kaupunkiliikennettä Turussa ja neljässä muussa Euroopan kaupungissa.