Sähköiset työkoneet ovat askel päästöttömiä työmaita kohti

Esimerkiksi Oslossa on jo otettu käyttöön kuvassa näkyvä sähköinen työkone. Kuva: Niina Ruuska

Rakennus- ja teollisuusalalla on herätty sähköllä toimivien työkoneiden tarpeeseen. Niiden avulla edistetään työmaiden päästöttömyyttä. Esimerkiksi Kööpenhaminassa päästöttömiä työmaita on jo, ja Suomeen sellaisia voi odottaa mahdollisesti muutaman vuoden kuluttua.

ILMASTONMUUTOS. Teräksen ja sementin valmistus aiheuttavat ison osan hiilidioksidipäästöistä globaalilla tasolla. Rakennusmateriaalien päästöjä leikataan tulevaisuudessa uusien teknologioiden ja kiertotalouden avulla. Rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan kutistaa myös vaikuttamalla yhteen tärkeimmistä päästölähteistä: työmaakoneisiin. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeen Turun kaupungin osatoteutuksen projektipäällikkö Niina Ruuska kertoo, että urakan tilaaja voi vaikuttaa työmaan päästöttömyyteen.

– Päästöttömiä rakennustyömaita vasta pilotoidaan Suomessa, mutta maahantuojat ovat jo heränneet sähköisten työkoneiden tarpeeseen. Kun työmaan kilpailutuksen kriteereissä edellytetään työkoneilta päästöttömyyttä, niin se on vahva viesti työkoneiden valmistajille saakka. Konevalmistajat vastaavat kysyntään ja urakoitsijat uskaltavat investoida koneisiin tai vuokrata niitä käyttöönsä. Aikataulun suhteen pitää kuitenkin olla realistinen, koska kaluston uusiutuminen ottaa aikaa, hän sanoo.

Päästötön työmaa tarkoittaa, että työmaan alueella ei tuoteta kasvihuonekaasupäästöjä eikä terveydelle ja ympäristölle haitallisia pienhiukkasia ja typenoksideja. Ruuskan mukaan työmaiden suurin päästövähennyspotentiaali on nimenomaan työmaakoneissa ja -kuljetuksissa. Päästöttömällä työmaalla osa työkoneista käy sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

– Päästöjä toki syntyy vielä lämmityksestä ja sähkön tuotannosta, mutta työkoneilla voidaan vaikuttaa paljon päästöihin, joten ensimmäisenä kannattaa tarttua niihin. Hankkeessa tavoitellaan, että kaupungeissa edetään päästöttömiin työmaihin jo tämän vuosikymmenen aikana. Myös meillä Turussa löytyy kiinnostusta tähän.

Ulkomailla sähköisiä työkoneita löytyy jo

Hankintasopimuksissa siirrytään vaiheittain fossiilittomiin polttoaineisiin ja sähkökäyttöiseen kalustoon.

– Kööpenhaminassa ja Oslossa päästöttömien työmaiden käytännöissä ollaan jo pitkällä. Oslossa kävimme tutustumassa työmaalle, jossa sähkökäyttöisinä löytyi järeä kaivukone ja pari pienempää työmaakonetta. Myös työntekijät olivat todella ylpeitä saadessaan olla mukana edelläkävijöinä, vaikka uusien koneiden käyttö tarkoitti muutoksia työtapoihin.

Ruuska nostaa myös esiin vaikutukset työmaan lähellä asuviin ihmisiin.

– Hengitysilma oli puhtaampaa, kun ilmassa ei kärynnyt diesel. Ei myöskään ollut työmaalle tyypillistä tärinää ja melua. Se oli todella edistyksellistä. Niillä työmaakoneilla oli varauslistat täynnä muille työmaille Norjassa. Investointi on siis kannattanut.

Vastuullisuus vaikuttaa yrityksen maineeseen

Alasta riippumatta yrityksillä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vaikka matka vastuullisuutta kohti olisi vasta alussa, välittää se jo viestin asiakkaille ja sidosryhmille.

– Uskon sen vähentävän ilmastoahdistusta, kun yritykset näyttävästi toimivat vastuullisuuden puolesta. Parhaassa tapauksessa yritys saa asiakkaansa osalliseksi toimintaan ilmastonmuutosta vastaan. Yritykset voivat toimia suunnannäyttäjinä kärjessä, Ruuska kertoo.

Myös sidosryhmiltä tulee usein painetta vastuulliseen toimintaan, sillä yrityksiltä odotetaan tekoja ja vastuun kantamista. Eri asiakkaat haluavat tehdä tiedostavan yrityksen kanssa yhteistyötä.

Yleensä päästöjen vähentämisellä on myös taloudellisia vaikutuksia.

– Energiatehokkuuden parantaminen on ykkösesimerkki. Myös toiminnan tai logistiikan optimointi on taloudellisesti kannattavaa, sillä toimintakustannuksissa säästetty euro näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Vastuullisuus on yrityksille eduksi myös maineen kannalta.

Ilmastotekoja Ilmastojoukkueessa

Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä. Ruuska muistuttaa, että kaupunki tarvitsee tavoitteen saavuttamiseksi yksilöiden ja yritysten apua. Tavoitteen saavuttamiseksi yritykset ja yhteisöt voivat liittyä Ilmastojoukkueeseen, jonne kirjataan hiilineutraaliutta edistäviä ilmastotekoja. Ilmastojoukkueen keulakuvana ja kapteenina toimii Saku Koivu.

– Ilmastojoukkue kertoo siitä, että ollaan kaikki mukana tässä kampanjassa ja tavoitteessa, jota kaupunki ei voi yksin saavuttaa. Ilmastotekoja on jo lähes 70, ja yrityksiä on mukana yli 30. Otamme mielellämme lisää yrityksiä mukaan joukkueeseen, Ruuska sanoo.

Liisa Kallio