Laitilassa valtuuston työpöytä täynnä aloitteita

LAITILA. Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 16. maaliskuuta poikkeuksellisissa oloissa. Hetkeä ennen maan hallitus oli tiedottanut aiempaa tiukemmista toimista koronavirustilanteesta johtuen. Myös valtuuston kokouksessa tilanne näyttäytyi jo konkreettisesti, kun luottamushenkilöt oli sijoitettu Laitila-salissa tavallista kauemmas toisistaan ja yleisölehtereille pääsy oli estetty. Kuntalaisilla oli tuttuun tapaan mahdollisuus kuitenkin seurata kokousta Laitila tv:n kautta.

Kaupunginjohtaja Luukkonen kertoi kokouksen alussa valtiotasolla linjatuista uusista toimista, jonka jälkeen käytiin esityslistan mukaiset asiat läpi. Kaupungin johto tiedottaa tiistaina 17. maaliskuuta jo seuraavana päivänä voimaan astuvista toimista kuntalaisia ja henkilöstöä tarkemmin.

Kaupunginhallitukselta oli tullut neljä valtuustoaloitetta lähetekeskusteluun ja kaikki aloitteet päätettiin antaa viranhaltijoiden valmisteltaviksi. Valmisteluun meni aloite suolistosyövän seulonnan aloittamisesta 60–74-vuotiaille laitilalaisille. Vuonna 2020 suolistosyövän seulontaa tehdään jo 12 kunnassa, kuten Tampereella ja Jyväskylässä. Aloite panttikuittilokeroiden käyttöönotosta lähti myös valmisteluun. Ajatuksena aloitteessa on sijoittaa eri yhdistyksiä edustavia lokeroita kauppojen pullonpalautusautomaattien läheisyyteen ja mahdollistaa näin pienten lahjoitusten tekemisen paikallisille yhdistyksille.

Muut valmisteluun menneet aloitteet olivat Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmän Seppo Rinteen alkuun saattamia. Toinen aloite liittyi Kaukolankodin tilanteeseen ja toisessa aloitteessa esitettiin kaupungin omistuksessa olevista asunnoista tarkan selvityksen saamista valtuuston käyttöön.

Reilu vuosi sitten aloitteesta alkunsa saanut prosessi nopeusnäyttötaulujen saamisesta koulujen lähistölle on edennyt. Syksyllä otettiin käyttöön siirrettävä taulu, ja sitä on toiveiden mukaan siirretty eri kohteisiin. Siirrettävän taulun myötä koulujen lähistöllä autoilevat saavat tietoa nopeudestaan ja toisaalta näyttö kerää myös tietoa keskinopeuksista paljastaen mahdolliset ylinopeusherkät alueet. Näyttötaulun olemassaolo tutkimusten mukaan laskee autoilijoiden keskinopeutta, joten taulun vaikutukset ovat myös välittömiä. Näyttötaulun tilanne merkittiin valtuustossa tiedoksi.

Tiedoksi merkittiin myös yrityspuiston vauhdittamiseen liittynyt asia, josta oli tullut aloite syksyllä 2018. Aloitteessa esitettiin Laitilan yrityspuiston alueen raivaamista pensaista ja muusta kasvillisuudesta sekä alueen yleistä siistimistä. Maaliskuun alussa hallitus totesi toteutetut toimenpiteet: raivaustyöt alueella on tehty ja alueella on tehty myös maa-aineksen vaihtoa. Todettiin myös, että kasitien kunnostuksen yhteydessä yrityspuiston vapaat tontit tulevat olemaan yhtenä ylimääräisten maamassojen sijoituspaikkana. Turvekerrosten poiston jälkeen alueelle tullaan sijoittamaan sopivaa maa-ainesta, jolloin tuleville rakentajille voidaan tarjota maaperältään entisestään valmiimpia rakennuspaikkoja.

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole loppuun käsitelty. Valtuustolle oli toimitettu tämä listaus, josta kävi ilmi, että keskeneräisiä aloitteita on vielä yhdeksän, joista kuusi on vuoden 2019 aikana tehtyjä. Joukossa oli niin meijerin tilojen käyttöä koskeva aloite kuin aloite esteettömästä uimarannastakin. Kaikki keskeneräiset aloitteet ovat ainakin olleet jo lähetekeskustelussa ja osa on valmisteluvaiheessa pidemmälläkin.