Nina Vanhasta ehdotetaan Kustavin uudeksi sosiaalijohtajaksi

KUSTAVI. Kustavin kunnanhallitus on 23. maaliskuuta pitämässään kokouksessa päättänyt yksimielisesti ehdottaa kunnan uudeksi sosiaalijohtajaksi VTM Nina Vanhasta ja hänen kieltäytymisensä varalle VTM Johanna Öhmania. Lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto 30. maaliskuuta.

Haastateltavina olivat Nina Vanhanen, Johanna Öhman ja Henna Isoniemi. Haastattelijoina toimivat Jarmo Mäntynen, Antti Ääritalo ja Tatu Ujula sekä kunnanjohtaja Veijo Katara.