Kuntapäättäjän kulma: Maskussa valtuustoaloite lautakunnan erottamisesta

KOLUMNI. Maskun kunnanvaltuuston 24.2. pidetyssä kokouksessa, jätti 13 valtuutettua valtuustoaloitteen, jossa esitettiin varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan erottamista ja tilapäisen valiokunnan asettamista. Valtuutetut, jotka aloitteen allekirjoittivat katsovat, ettei lautakunta nauti tällä hetkellä heidän luottamustaan. Lautakunnan kokoonpano ei ole 2.12.2019 lähtien noudattanut kuntavaaleissa 2017 mukana olleiden puolueiden saamaa ääniosuutta, yhden valtuutetun erottua SDP:n valtuustoryhmästä ja perustettua oman sitoutumattoman valtuustoryhmänsä.

Kuntalaisesta ja asiaan vihkiytymättömästä henkilöstä, voi aloite tuntua omituiselta, minkä vuoksi lienee syytä hieman tarkentaa, mistä on kyse.

Suhteellinen vaalitapa on vaalitapa, jossa edustajat valitaan niin, että vaaleihin osallistuneen liittouman paikkamäärä on suhteessa liittouman ehdokaslistan yhteisäänimäärään.

Suhteellisessa vaalissa kullekin ehdokkaalle lasketaan vertausluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien äänien että tämän edustaman ryhmittymän saamien äänien määrä.

Suomessa on vaaleissa käytössä D´Hondtin menetelmä.

Kuntavaaleissa puolueen tai muun ryhmittymän ehdokkaiden äänet kootaan käytännössä yhteen. Tämän puolueen tai muun ryhmittymän saaman äänien yhteismäärän mukaan jaetaan luottamustoimipaikat vaalien jälkeisissä neuvotteluissa.

Maskussa, kuten muissakin kunnissa, käydään kuntavaalien jälkeen luottamuspaikoista neuvottelut niiden tahojen kanssa, jotka ovat uudesta valtuustosta saaneet vaalien lopputuloksena valtuustopaikan. Useimmiten käytetään nimitystä valtuustoryhmien väliset neuvottelut. Maskussa valtuustoryhmät saavuttivat yhteisen neuvottelutuloksen 4.5.2017, jonka tuloksena päätettiin mm. valtuuston varapuheenjohtajien määrästä, lautakuntien paikkajaoista ja niiden puheenjohtajista. Neuvotteluissa sovittiin myös ylikunnallisten luottamustehtävien paikkajaoista. Näiden neuvottelujen tarkoituksena on nopeuttaa mm. valtuuston järjestäytymiskokouksen käsittelyä. Joulukuussa Maskun valtuustoon perustettua Demokraattista valtuustoryhmää ei ole ollut Kuntavaalien 2017 ehdokaslistalla.

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä, huolimatta siitä, että vain yksi toimielimen jäsen on menettänyt valtuutettujen luottamuksen.

Valtuutettujen jättämä aloite on lähtenyt kunnanhallituksemme käsittelyyn, jonka tehtävänä on pohtia Kuntalain 35 tilapäisen valiokunnan perustamisen esittämistä seuraavaan valtuuston kokoukseen. Mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, valitaan siihen enintään 7 jäsentä, joiden tehtävänä on mm. kuulla erottamisen kohteena olevia luottamushenkilöitä. Valtuusto tekee viime kädessä erottamispäätöksen.

Maskun valtuustoaloite ei suinkaan ole ainutkertainen kuntakentässä. Salossa tehtiin vastaava aloite kaupunginhallituksen erottamisesta. Tällaiset toimenpiteet ovat kuitenkin harvinaisia eivätkä toivottavasti tulevaisuudessa yleisty. Poliittinen päätöksenteko perustuu kuitenkin pitkälti ryhmien ja valtuutettujen välisiin luottamuksiin. Mikäli sitä ei ole, voidaan päätöksentekoa hidastaa ja häiritä monenlaisilla viivytyksillä ja virheellisillä lausumilla, mikä ei tietenkään ole kuntalaistenkaan etu. Tällaista en kuitenkaan soisi Maskun valtuustoon jatkossa.

Maija Salo, sd.

Maskun kunnanvaltuuston pj.