Ruskolla tehdään lehmänlannasta energiaa maatilan tarpeisiin

Antti Lähteenmäen tilalle rakennettu Demecan biokaasulaitos tuottaa tilan tarvitseman sähkön ja lämmön lehmänlannasta ja ylijäämärehusta, kertoo Demecan projektipäällikkö Risto Ervasti.

Suomalaisen Demecan valmistama biokaasulaitos tuottaa sähköä ja lämpöä lehmänlannasta ja ylijäämärehusta. Laitoksen avajaisia vietettiin viime perjantaina.

RUSKO. Kukapa maatilallinen ei haluaisi omavaraisuutta, myös energian suhteen. Lehmänlannasta tuotettu energia lämmittää ja tuottaa sähköä Ruskolla Antti Lähteenmäen tilalla, nyt kun Demecan valmistama biokaasulaitos on täydessä toiminnassa.

Energialaitoksen ”polttoaineena” on todellakin ensisijaisesti lehmänlanta – lisäksi laitos pystyy tuottamaan energiaa muun muassa ylijäämärehusta. Polttoaine-käsitteen käyttäminen on tosin hieman harhaanjohtavaa, sillä laitoksen toiminta ei perustu lehmänlannan polttamiseen, vaan orgaanisen aineen mädätykseen. Tällä menetelmällä ei synny edes ilmastonmuutosta villitseviä hiilidioksidipäästöjä.

– Laitoksemme on hiilineutraali, kertoo projektipäällikkö Risto Ervasti Demecalta.

Automatisoitu prosessi tuottaa energiaa

Ruskolla Lähteenmäen maatilalla toimiva biokaasulaitos on näkyviltä osiltaan kahdesta laitteistokontista ja pyöreäkattoisesta reaktorista koostuva kokonaisuus. Yksinkertaistettuna energiantuotanto perustuu lannan ja ylijäämärehun mädättämiseen. Reaktorissa syntyy 60–65-prosenttista metaanikaasua. Hajuhaittoja aiheuttava rikki poistetaan pääosin jo reaktorissa.

Kaasu imetään reaktorista kaasunkäsittelylaitteistolle, josta se edelleen siirretään käyttölaitteille, eli lämpökattilalle ja generaattorille. Käyttölaitteet puolestaan tuottavat maatilan käyttämän sähkön ja lämmön käyttäen polttoaineenaan biokaasua. Jos maatilan oma sähköntarve tyydytetään biokaasulaitoksen tuotolla, ylijäävä sähkö on mahdollista myydä sähköyhtiölle.

Biokaasulaitos on yllättävän kompakti rakennelma, joka muodostuu kahdesta laitteistokontista ja pyöreäkattoisesta reaktorirakennuksesta. Kuva: Risto Ervasti.

Prosessin jälkeen lehmänlanta, josta on saatu energiat käyttöön, on lähes hajutonta niin sanottua rejektiä, joka separoidaan kuiva- ja lietejakeeksi. Kuivajae kerätään siiloon, josta sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuivikkeena tai lannoitteena pellolla. Nestejae käytetään pellolla lannoitteena, sillä se ei tosiaankaan haise kuin hyvin lievästi lannalta – tehokkaan mädätysprosessin ansiosta.

– Prosessi on monivaiheinen ja automatisoitu. Olemme laskeneet, että tämänkokoinen laitos, tämänkokoisella maatilalla, maksaa itsensä takaisin energiansäästön ja muiden hyötyjen ansiosta reilussa kahdeksassa vuodessa, kertoo Risto Ervasti.

Lähteenmäen tilalla oleva biokaasulaitos on listahinnaltaan lähes puolen miljoonan euron arvoinen investointi, mutta usea maatilallinen on jo laskenut, että energiansäästö vuosien varrella paitsi maksaa investoinnin takaisin, myös säästää valtavasti euroja. Laitoksen generaattorin sähköntuotantoteho on 50 kilowattia ja lämmöntuotantoteho 80 kilowattia, lämpökattilan lämmöntuotantoteho on maksimissaan 240 kilowattia.

Lähteenmäen tilan biokaasulaitos on ensimmäinen Demecan toteuttama laitos Varsinais-Suomessa. Demecan maatilalaitoksia on koko Suomessa toiminnassa jo seitsemän. Meneillään olevia rakennusprojekteja on lisäksi kolme eripuolille Suomea.

Nopea rakentaminen

Biokaasulaitoksen rakentaminen on erittäin nopea prosessi, koska konteissa oleva laitteisto rakennetaan tehtaalla ja maatilalle laitoksen pystyttäminen on nopeaa.

– Aloitimme tämän hankkeen viime kesänä. Laitosrakenteet olivat valmiina syyskuussa. Käyttöönotto aloitettiin marraskuun lopulla tilan laajennuksen valmistuttua. Tämän myötä raaka-ainetta ja lietettä oli saatavilla biokaasulaitoksen käyttöön. Lämpökattila alkoi tuottamaan lämpöä maatilalle joulun välipäivinä. Generaattori otettiin käyttöön helmikuun alussa, kertoo Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki.

Marko Vuosjoki