Kuntapäättäjän kulma: Varsinais-Suomessa kaikki hyvin, vai onko?

KOLUMNI. Maakuntamme tilanne näyttää olevan monella mittarilla mitattuna hyvällä tolalla. Työllisyys on parantunut Varsinais-Suomessa viime vuosina ja joillakin aloilla on jopa työvoimapula. Taloustilanne alueella on kohtuullinen ja luottamusta talouden kasvuun löytyy. Maakunnan kunnat tosin kamppailevat talousasioiden kanssa, mutta pärjäävät kuitenkin kohtuullisesti koko Suomeen verrattuna.

Talouden mittarit eivät kuitenkaan kerro sitä, miten meillä kaikilla menee yksilöinä. Kohdistan kirjoitukseni Naantaliin liittyviin asioihin, koska muiden paikkakuntien tarkkoja tilastoja ei ole tiedossani. Uskoakseni muissa naapurikunnissa painitaan kuitenkin samojen asioiden kanssa.

Naantali on hyvä paikka elää kaiken ikäisille. Harrastusmahdollisuudet ovat loistavat ja kaupungissa toimii erittäin paljon aktiivisia yhdistyksiä, jotka mahdollistavat liikunnan, kulttuurin, partion ja monen muun asian harrastamisen. Naantalin Opisto lisää vielä omalta osaltaan harrastusmahdollisuuksia. Naantalin päiväkodit, koulut ja terveyspalvelut ovat huippuluokka. MUTTA….

Kaikki eivät silti voi Naantalissakaan hyvin. Lapsiperheiden sosiaalityön raportti vuodelta 2019 herätti itselleni paljon ajatuksia ja kysymyksiä. Lastensuojeluilmoituksia on Naantalissa tehty vuonna 2019 yhteensä 672 kpl, mikä on 96 kpl enemmän kuin vuonna 2018. Ilmoitukset koskivat yhteensä 328 eri lasta tai nuorta. Ennakollisia ilmoituksia kirjattiin 10 kpl kun vastaava luku oli vuonna 2018 17 kpl. Aiempiin vuosiin verrattuna erityisesti 3–12-vuotiaista lapsista tehtiin ilmoituksia aiempaa enemmän. Se toki kertoo myös tiivistyneestä yhteistyöstä terveys- ja sivistystoimen välillä sekä varhaisen puuttumisen mallin kehittymisestä Naantalissa.

Yleisemmät syyt ilmoituksiin olivat vanhempien sekä lasten päihteidenkäyttö, lasten rikollisuus ja psyykkiset ongelmat. Yleisimmät ilmoituksen tekijät olivat poliisi, sosiaalipäivystys, terveydenhuolto ja koulut.

Nuorten alkoholin ja tupakan käyttö on kyselyiden mukaan vähentynyt, mutta uudeksi ilmiöksi on tullut kasvava kannabistuotteiden kokeilu ja pelottavan myönteinen ajattelu kannabistuotteiden vaikutuksia kohtaan. Valtakunnallisesti peruskouluissa jo joka kymmenes on kokeillut kannabistuotteita, lukiolaisista noin 15 % ja ammattikouluissa opiskelijoista joka viides. Määrät ovat todella huolestuttavia.

Vaikka päihdetyötä tehdään jo paljon, on lisättävä paukkuja ennaltaehkäiseviin toimiin. Mitä ne sitten ovat? Kuntatasolla tulisi miettiä keinoja, miten asiaan puututaan entistä aiemmin. Mielestäni meidän aikuisten yksi tärkein tehtävä on seurata ja olla kiinnostuneita siitä, missä meidän omat lapsemme ja nuoret viettävät aikaansa ja kenen kanssa. Meidän tulee olla kiinnostuneita heidän tekemisistään. Toki tiedän, ettei sekään aina riitä, mutta varmuudella voin sanoa, ettei se ainakaan tilannetta huononna.

Ajattelumalli ”ei meidän omat lapset”, on syytä unohtaa. Kysele, kiinnostu ja tue. Kannustan kaikkia kyselemään myös muilta kuin omilta lapsilta, mitä heille kuuluu. Sanonta ”Koko kylä kasvattaa”, on aika kulunut, mutta siinä piilee kuitenkin tärkeä ajatus. Pidetään siis huolta omista ja naapurin lapsista. Juttelemalla ja olemalla läsnä, voidaan saada hyviä tuloksia aikaan. Myös vanhemmilla on usein peiliin katsomisen paikka. On tärkeää, millaista esimerkkiä lapsilleen näyttää ja miten reagoi päihteisiin.

Mutta, joka tapauksessa Varsinais-Suomessa ja Naantalissa menee hyvin ja täällä on ihmisen hyvä elää. Täytyy vain aina muistaa, että kaikki eivät voi hyvin ja niihin asioihin tulee panostaa.

Erittäin hyvää kevään odotusta ja liikunnallista sekä loistavaa uutta vuosikymmentä 2020.

Toni Forsblom

Naantalin kaupunginvaltuuston pj.