Kaarinan Kesämäen puiston yhteyteen on noussut kota

Kuva: Minna Vuorentola.

KAARINA. Kaarinan kaupunki on saanut opetusministeriöltä kahden vuoden hankerahoituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Osana hanketta Kesämäen puiston yhteyteen rakennettiin kota.

– Alan vetämään siellä luontoretkipäiviä. Ajatus on, että sinne voisi tulla kerrallaan pari perhepäivähoitajaa lasten kanssa. Lounas tulee Kotimäen koululta ja minä suunnittelen ohjelman, kertoo hankkeesta vastaava Kaarinan kaupungin lastentarhanopettaja Minna Vuorentola.

Kodalla vietettiin harjakaisia maanantaina 3. helmikuuta. Seuraavaksi alkaa pyöriä perhepäivähoidon retket. Kun ne on saatu polkaistua käyntiin ja nähty, millainen käyttöaste kodalle tulee, on mahdollista tarjota sitä myös päiväkotiryhmien ja puistojen käyttöön. Käytöstä on sovittava erikseen Vuorentolan kanssa.

Perhepäivähoidolla on käytössään myös luontoreppuja, joista löytyy monenlaista puuhaa metsäretkien ratoksi. Luontoreppuihin on koottu muun muassa tarvikkeita luonnon tutkimiseen: esimerkiksi luuppeja ja suurennuslaseja. Lisäksi niissä on laminoituja kortteja kasveista ja eläimistä. Myös jokamiehenoikeudet tulevat lapsille tutuksi repusta löytyvän leikkikortin avulla.

Hankkeen tukemiseksi Kaarinan perhepäivähoito on hankkinut hoitajien käyttöön kaksi muksubussia, eli sähköavusteista polkupyörää, joilla voi kuljettaa kerrallaan neljää lasta. Perhepäivähoitajat ovat antaneet niistä positiivista palautetta.

– Ne ovat meillä koekäytössä vuoden ja sitten kerätään palautteet. Mutta nyt jo moni on sanonut, ettei enää halua luopua niistä. Pyörällä on päässyt helposti käymään vaikka kirjastossa tai Tuorlassa. Kun kävelyyn ei kulu niin paljon aikaa, itse toimintaan jää aikaa enemmän, kertoo Vuorentola.

Opetusministeriö tukee hanketta 73 800 eurolla. Kaarinan kaupungin osuus hankkeen rahoituksesta on 10 %.

Janica Vilen