Nousiaisissa ollaan tyytyväisiä kunnan avoimuuteen ja nettisivuihin

Kunnanjohtaja Teemu Heinonen kehuu kuntalaiskyselyn antia. Toiveita on jo alettu toteuttamaan, ja ajan myötä kehittämisideoihin tartutaan yksi kerrallaan.

Kehittämiskohteiksi kuntalaiskyselyssä nousi erityisesti kunnan kiinteistöt ja teknisen puolen työjärjestelyt. Kehitystyö onkin jo aloitettu vauhdikkaasti.

NOUSIAINEN. Nousiaisten kunnassa järjestettiin viime vuoden lopulla kuntalaiskysely, jonka avulla haluttiin saada selville kuntalaisten toiveita kunnan päätöksenteon tueksi ja kunnan toiminnan kehittämiseksi. Lokakuussa pidettyyn kyselyyn oli mahdollista vastata internetissä tai kirjastossa jaetuilla paperilomakkeilla.

– Käsittääkseni tämänkaltaisia kyselyjä ei ole Nousiaisissa ainakaan säännöllisesti toteutettu. Halusimme järjestää kyselyn, jotta kuntalaisilla olisi helppo tapa tuoda toiveitaan esiin meidän toimintamme kehittämiseksi, kertoo kunnanjohtaja Teemu Heinonen.

Kyselyyn vastasi 202 kuntalaista, joten vastausprosentti jäi varsin vaatimattomaksi. Se ei yllättänyt kunnanjohtajaa.

– Kuntalaiskyselyissä on yleensäkin varsin vaatimaton vastausprosentti, mutta saatujenkin vastausten avulla voimme tunnistaa kehityskohteita, kertoo Heinonen.

Kehitystä teknisen puolen toimintaan

Vastausten perusteella Nousiaisissa on erityistä tarvetta kehittää kunnan teknisen puolen toimintaa. Tämäkään ei yllättänyt kunnanjohtajaa.

– Samat kipupisteet ovat nousseet esille keskusteluissa jo aiemmin. Itse asiassa teknisen puolen työjärjestelyjen uudelleenorganisointi, erityisesti teknisen johtajan Jarmo Rauvolan valtavan työtaakan helpottaminen, ehdittiin aloittaa jo ennen kuntalaiskyselyn tulosten valmistumista, kertoo Heinonen.

Toimintatapojen kehittämiseksi kuntaan on jo palkattu teknisen puolen työpäälliköksi Mika Rekola, jolle on siirretty osa teknisen johtajan Jarmo Rauvolan työtehtävistä. Rekolan työpanoksen ansiosta Rauvolan työmäärät pysynevät säädyllisissä mitoissa.

– Aiemmin ongelmaksi syntyi se, että lähes kaikki – pienimmätkin – ongelmat tai tilanteiden ratkaisut päätyivät Jarmon työpöydälle. Nyt, kun organisoimme työtehtäviä uudelleen, Jarmo ei joudu käymään kaikkia teknisen puolen asioita yksin läpi, vaan hänellä on Mika apunaan. Samoin me täällä kunnanvirastolla pyrimme parhaamme mukaan tukemaan koko teknisen puolen porukkaa työssään.

Uudet asukkaat toivovat lisää tietoa

Kunnan avoimuus ja nettisivut saivat pääasiassa kehuja kyselyyn vastanneilta.

– Tähän olemme erittäin tyytyväisiä, etenkin, kun historiassa tilanne on ollut Nousiaisissa varsin hankala, sanoo Teemu Heinonen.

Tiedottamista ei kuitenkaan koskaan ole liikaa – ja etenkin uudet nousiaislaiset haluavat enemmän juuri heille suunnattua informaatiota.

– Tämä asia tuli esille pienenä yllätyksenä. Onkin ihan totta, että esimerkiksi nettisivuillamme voisi olla erillinen linkki uusien kuntalaisten infopakettiin – netissä sitä voisi myös varsin näppärästi päivittää tilanteen mukaan, kertoo Heinonen toiveesta otetusta kopista.

Aivan välittömästi kunnanjohtaja ei kuitenkaan lupaa toteuttaa uusien asukkaiden infopakettia.

– Se on varmasti toteuttamisen arvoinen idea, aivan takuulla. Mutta talouden tasapainottamisen ja kouluverkkotilanteen vuoksi pitää ensin keskittyä näihin akuutteihin asioihin, pohtii Heinonen.

Marko Vuosjoki