Mielipide: Sauvon Keskusta haluaa panostaa liikenneväyliin

MIELIPIDE. Sauvossa tulee tulevina vuosina satsata tiestöön ja kevynliikenteenväyliin sekä tieopasteiden kuntoon. Haja-asutusalueiden tiestö on pidettävä kunnossa ja yksityisteiden tiekuntia tuettava. Sauvon asukkaista, yrityksistä ja maatilayrityksistä enemmistö sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella haja-asutusalueella. Hyväkuntoiset julkiset ja yksityiset tiet takaavat elämisen mahdollisuudet, yritystoiminnan ja kesäasumisen koko kunnassa. Myös koulubusseille ja kuorma-autoille tarvitaan kantavat tiet. Tiekylttien tulee olla selkeitä ja hyväkuntoisia.

Keskusta haluaa Sauvon kirkonkylään nykyistä laajemman kevyenliikenteenväylästön. Jalankulkijoille tulee olla turvallista kävellä ja myös päästä istumaan sopivin välimatkoin. Koko kirkonkylän alueelta tulee päästä turvallisesti kouluun pyörällä. Mahdollisuuksien mukaan tulee kevyenliikenteen väyliä jatkaa kirkonkylän ympäristön asuntoalueille.

Sauvon Keskusta