Opetuskoti Mustikassa toiminnallista suomen kielen opetusta

Nukkekotiprojekti kehittää kielellisiä valmiuksia

Pienestä suurta -projekti
Sateenkaari Koto ry:n Pienestä suurta -nukkekotiprojektin tuotoksia Halisten opetuskoti Mustikassa. Kuvat: Riitta Malila.

TURKU. Sateenkaari Koto ry:n opetuskoti Mustikassa, Turun Halisissa on syksyn mittaan kokoontunut joukko maahanmuuttajanaisia oppimaan suomen kieltä käsillä tekemisen kautta.

Eläkkeellä olevat luokanopettaja Riitta Malila ja nukkekotiharrastaja Eija Luoto ovat vetäneet Pienestä suurta -nukkekotiprojektia toiminnalliselle 19 naisen ryhmälle. Osallistujat ovat saaneet valita, työstävätkö pienoishuoneen eli nukkekotikokoisen roomboxin itselleen koristeeksi tai lapsille leikittäväksi.

– Joku tekee keittiötä, toinen olohuonetta, kolmas on ottanut työn alle lastenhuoneen. Kaikki osallistuvat ja oppivat, iloitsee Luoto, joka vastaa pienoishuoneen rakentamisen ohjauksesta.

Rakennusprosessin aikana jokaiselle osallistujalle valmistui oman näköinen huone. Malilan ja Luodon lisäksi tilanteissa on mukana kieliryhmän vetäjinä toimivia vapaaehtoisia toimijoita.

Nukkekotiprojektin avulla on tarkoitus välittää kulttuuritietoisuutta, kertoo nukkekotiprojektin ideoinut Malila.

Suomen kielellä opiskellaan perussanastoa lattiasta kattoon ja kaikkea siltä väliltä.

– Oppimisen tulisi olla aina välillä myös tällä lailla hauskaa. Kielen oppiminen tulee sivutuotteena. Vaikka rakennetaan pientä, tehdään ajatuksissa suurta. Vieraan kielen oppimisessa kertaus ja toisto ovat tärkeitä. Myös usko omaan oppimiseen rohkaisee ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä, Luoto ja Malila sanovat.

Projektin yhteistyökumppanina toimii Turun akateemisten naisten Anu Alanen, joka toimii valtakunnallisen Luetaan yhdessä -projektin paikallisena koordinaattorina.
– Anu ohjasi meidät Sateenkaari Koto ry:n kotouttavan toiminnan työn ohjaajaan Jenni Tolosen puheille, joka otti idean hienosti vastaan. Asetimme heti alkuun työllemme tavoitteet: kohderyhmän kotoutumisen tukeminen, ja arjen taitojen vahvistaminen, Malila ja Luoto toteavat.

Malilan mukaan jokaisella kokoontumiskerralla on opeteltu uusia suomen kielen sanoja ja harjoiteltu lyhyitä, arjessa tarvittavia lauseita.

– Opettajana käyn jokaisen luona. Jokaisen kanssa pyrin keskustelemaan hänen työstään.

Toiminnan aikana käytettävät lauseet ovat yksinkertaisia. Jokaisella oppimiskerralla lisätään lauseisiin uusia sanoja. Lauseet rakentuvat kuin rakennettava pienoishuone. Tehdessä jää aikaa sanojen ja lauseiden omaksumiseen.

– Kurssilla päästiin tavoitteeseen. Jokainen opiskelija sai yksilöllistä ohjausta niin huoneen rakentamisessa kuin siitä kertomisessa sekä suullisesti ja kirjallisesti. Toiminnallinen kielenopetus ja vieraan kielen oppiminen toiminnan kautta tuo vaihtelua oppimiseen ja toivottavasti kasvattaa uskallusta käyttää opiskeltavaa kieltä, Malila lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy