Naantalissa investoidaan tulevaisuuteen

Naantali investoi ensi vuonna vahvasti kouluihin ja kunnallistekniikkaan – eli tulevaisuuteen. Veroja ei nosteta, joten investoinnit hoidetaan osin tulorahoituksella ja osin lainarahalla.

NAANTALI. Naantalissa kaupunginhallitus esittää valtuustolle tuloveroprosentin kiinteistöveroprosentin säilyttämistä nykyisellään. Näin ollen tuloveroprosentti tulisi vuonna 2020 olemaan edelleen 19,00 prosenttia. Vuoden 2020 tulos on +1,8 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakauden lähes 60 miljoonan euron investoinnit rahoitetaan hallituksen esityksessä pääosin tulorahoituksella. Lainamäärä nousee vuoden 2019 21,5 miljoonasta eurosta vuonna 2023 32,2 miljoonaan euroon eli noin 10,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on noin 1 600 euroa eli noin puolet kuntien tämän hetkisestä keskiarvosta.

Naantali investoi lapsiin ja tulevaisuuteen, sillä suunnitelmakaudella investoidaan isosti kouluihin: Velkuan koulu (2020–2021), johon uppoaa kalusteineen lähes 3 miljoonaa euroa; Luonnonmaan perhetalo kalusteineen (2020–2022) 13,2 miljoonaa euroa ja Kalevanniemen koulu kalusteineen (2020–2023) yhteensä 8 miljoonaa euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen it-hankintoihin varataan 200 000 euroa ja koulujen oppimisympäristöjen uusimiseen 150 000 euroa vuodessa.

Paljon kuluu myös kasvavan kaupungin kunnallistekniikkaan. Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan tekemiseen varataan 4,3 miljoonaa euroa kahdelle seuraavalle vuodelle. Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentamiseen kuluu yhteensä 6,2 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle kohdistuu 2,7 miljoonaa. Keskustakorttelin kunnallistekniikka kehitetään 1,3 miljoonalla eurolla.

Lisäksi investointilistalla on muun muassa Rymättylän paloasema, johon varataan ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa ja vanhankaupungin rannan Rantaraitin kehittäminen jatkuu. Ensi vuonna Siltapuiston edessä olevalle venealtaalle tehdään esiintymistaso ja vesiaihe. Rantaraitin jälkeen laaditaan kehittämissuunnitelma Nunnalahden uimarannalle.

Naantalin asukasluku kasvaa ja työttömyysprosentti pienenee. Saman trendin toivotaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Naantalin työttömyysprosentti oli elokuun lopussa 6,8 % (vuotta aiemmin 7,5 %). Elokuun 2019 lopussa Naantalissa oli 74 alle 25-vuotiasta työtöntä (vuotta aiemmin 108) ja 146 pitkäaikaistyötöntä (vuotta aiemmin 183), kertoo kaupunginjohtaja Jouni Mutanen omassa katsauksessaan.

Janica Vilen