Naantalin Pelastakaa Lapset palkitsi lastenlääkäri Minna Aaltosen

Tärkeää työtä paikallisesti lasten ja nuorten parissa

Vuoden lapsellinen teko Naantali
Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Christina Leppänen (vas.) ojensi Vuoden lapsellinen teko -diplomin Naantalissa ja lähikunnissa toimivalle lastenlääkärille Minna Aaltoselle kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. Kuva: KATARIINA MÄKINEN-ÖNSOY.

Vuoden lapsellinen teko -diplomi meni uraauurtavaa jalkautuvaa työtä lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Naantalissa ja lähikunnissa tekevälle merimaskulaiselle lastenlääkärille Minna Aaltoselle.

NAANTALI. Kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta Naantalin Pelastakaa Lapset ry luovutti Vuoden lapsellinen teko -diplomin Merimaskussa asuvalle lastenlääkärille Minna Aaltoselle.
– Naantalissa, Raisiossa ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kunnissa eli Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa on meneillään nyt kolmas vuosi avohoidon jalkautuvaa vastaanottotoimintaa. Aluksi toimin näissä kaikissa kunnissa, mutta nyt kun Raisioon on saatu oma jalkautuva lastenlääkäri, keskitän tarmoni Naantaliin ja Akseli-kuntiin, Aaltonen kertoo.

Diplomin mukana tuli Aaltosen kollegoilta kerätty pitkä lista palkintoperusteista, joissa mainittiin jalkautuvan lastenlääkärin ahkera työ muun muassa toimintakulttuurin muutosten sekä ammatillisen yhteistyön kehittämisen parissa. Hän on onnistunut tiivistämään yhteistyötä koulun, kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä.

Poissaolojen ja syrjäytymisen ehkäisyä

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin avopediatria-mallissa kehitettyihin uusiin toimintamuotoihin sisältyy esimerkiksi koulujen 50 tunnin poissaolomalli, jossa opettaja ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin, kun 50 poissaoloa täyttyy lukuvuoden aikana. Tarvittaessa tilannetta selvittämään kutsutaan koolle moniammatillinen tiimi, joka toimii perheen tukena. Mallilla on onnistuttu vähentämään poissaoloja.
– Se on matalan kynnyksen toimintaa, jossa tavoitteena on lasten syrjäytymiskehityksen varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen moniammatillisella yhteistyöllä. Jalkautuvaa työtä tehdään siellä, missä lapset ja nuoret ovat eli päiväkodeissa ja kouluissa. Jonkun verran teemme myös kotikäyntejä sosiaalipalveluiden kanssa, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan Naantalissa moniammatillinen työ pelaa hyvin. Hän pitää tärkeänä myös kolmannen sektorin toimijoiden panosta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.
– Tämä on työtä, jota ei voi tehdä yksin. Vaikutusta on myös sillä, miten maaperä ottaa vastaan. Naantalissa on ollut siitä mukavaa, että kaikki osapuolet ovat halunneet lähteä mukaan muutokseen. Hienona esimerkkinä tästä ovat hyvässä yhteistyössä toimivat Naantalin sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Työtä helpottaa huomattavasti, että kaupungissa kouluterveydenhuolto on keskitetty yhdelle lääkärille, kiittelee Aaltonen.

Diplomi jakoon juhlavuoden kunniaksi

Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Christina Leppänen kertoo, että diplomi jaettiin Naantalissa nyt ensimmäistä kertaa.
– Vuoden lapsellinen teko -kunniamaininta myönnetään henkilölle, joka edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja hyvinvointia. Naantalissa diplomia ei ole meidän tietojen mukaan aikaisemmin jaettu. Päätimme tällä kertaa tempaista näin 65-vuotisjuhlavuotemme huipennukseksi samalla kunnioittaaksemme Lapsen oikeuksien päivää.
– Suunnitelmat diplomin antamisesta vahvistuivat kuullessamme, että Naantalissa toimii jalkautuva pediatri, johon perheet ovat olleet kyselyjen mukaan tyytyväisiä, lisää Leppänen.

Katariina Mäkinen-Önsoy