Kustavilaiset tarinat talteen tuleville sukupolville

Sara Koiranen ja Iris Ahtola kokoavat kustavilaisia tarinoita tuleville sukupolville.

Kustavin kirjallisuusyhdistys kannustaa ihmisiä kirjoittamaan muistojaan ja tarinoitaan Kustavista talteen. Mörk Ö -viikolla kerätyissä tarinoissa korostui kustavilainen paikallisylpeys.

KUSTAVI. Kustavin kirjallisuusyhdistys järjesti lauantaina 17. marraskuuta työpajan, jonka yhteydessä haluttiin ihmisten kirjoittavan tarinoitaan Kustavista talteen. Tavoitteena on tallettaa muistoja, jotta tulevatkin kustavilaiset voisivat niistä nauttia.

Työpaja on osa valmistautumista ensi kesän Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolle. Tarinoiden talletuspajan emäntinä toimivat kirjallisuusyhdistyksen tuottajat Sara Koiranen ja Iris Ahtola.

– Haluamme tutustua tarkemmin kustavilaisten ihmisten tarinoihin ja tallettaa niitä. Volter Kilpi -viikon teema ensi kesänä on ”Tuleville polville”, minkä vuoksi panostamme nyt erityisen paljon muistojen tallettamiseen, kertoi Sara Koiranen.

– Vaikka Volter Kilpi -viikko onkin koko Suomea koskeva tapahtuma, haluamme korostaa kustavilaisuutta ja vanhoja kustavilaisia tarinoita tapahtuman yhteydessä, jatkoi Koiranen.

Meri on tärkeä elementti

Kustavilaista historiaa on vaikea käsitellä ilman, että meri tulisi tavalla tai toisella vastaan. Kirjallisuusviikon tuottajatkin odottavat kustavilaisilta mielenkiintoisia meri-, saaristo- ja luontoaiheisia muistelmia.

– Luontoaiheet ovat erittäin ajankohtaisia, puhutaanhan jatkuvasti ilmastonmuutoksesta. Toivomme, että saisimme kerättyä saaristolaisten tarinoita luonnosta, kalastuksesta ja ylipäätään siitä, miten Kustavissa on luontoa kunnioittaen käytetty merta elinkeinon lähteenä, kertoi Iris Ahtola.

Tarinoitaan kirjoittavilta pyydetään lupaa viestien käyttämiseen Volter Kilpi -viikon yhteydessä. Kirjallisuusviikko ei kuitenkaan ole ainoa muistojen julkaisupaikka ja -aika.

– Minun haaveenani on aikakapseli. Haluaisin kerätä tarinat yhteen ja laittaa niitä aikakapseliin, jonka saisi avata sitten kymmenien vuosien päästä, kertoo Sara Koiranen.

– Mielestäni eri sukupolvet eivät kommunikoi riittävästi keskenään, jatkoi Koiranen.

Ahtola komppaa Koirasen ajatusta.

– On todella ikävää, jos iäkkäiden ihmisten tietotaito ja vanhat tavat, etenkin vanhaan kustavilaiseen elämäntapaan liittyvät, jäävät unohduksiin, sanoi Ahtola.

Kustavilaisuudesta on syytä olla ylpeä

Sara Koiraselle kustavilaisuus on vielä varsin uutta, sillä hän on työskennellyt kirjallisuusviikon tuottajana keväästä lähtien. Iris Ahtola aloitti samassa työssä samaan aikaan, mutta hänellä on usean vuoden kokemus Volter Kilpi -viikon työntekijänä. Molemmat korostavat kustavilaisten ylpeyttä omasta synnyinsijastaan.

– Kustavilainen ylpeys on hieno asia. Mielestäni täällä osataan nauttia omasta historiasta, mutta samalla katsotaan myös rohkeasti elämässä eteenpäin. Minä olen ainakin nauttinut kustavilaisten kohtaamisista reilun puolen vuoden pestini aikana, ja haluan oppia tuntemaan kustavilaisuutta entistä paremmin, kertoi Sara Koiranen.

Lauantainen tarinoiden kirjoitus ei jää lajissaan ainoaksi. Kirjallisuusyhdistys järjestää vielä ainakin yhden vastaavan tapahtuman, Volter Kilpi -viikon ennakkotapahtuman yhteydessä. Omia kustavilaisia tarinoita kannattaa siis jo nyt kirjoittaa talteen ja tarjota niitä kirjallisuusyhdistyksen kokoelmiin jatkossakin.

Marko Vuosjoki