Askaisten jättipalsamien torjuntatyölle Vuoden maisemateko -palkinto

YMPÄRISTÖ. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset palkitsivat 29. lokakuuta edustajakokouksessaan Oripäässä alueelliset Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat. Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot -teemaisen kilpailun voiton vei Varsinais-Suomessa Suomen luonnonsuojeluliiton Hirvijokilaakso-yhdistys jättipalsamin torjuntatyöllä lehtomaisemassa metsässä Maskun Askaisissa ja Satakunnassa Lauri Friman ja vapaaehtoiset jättipalsamintorjujat Rauman Kuuskajaskarin linnakesaaren vieraslajitalkoilla. Voittajia oli valitsemassa alueellinen asiantuntijaraati.

Askaisten jättipalsamien torjuntatyötä on tehty jo useita vuosia. Tänä kesänä talkoisiin osallistui maanomistajan lisäksi alueellinen luonnonsuojeluyhdistys. Jättipalsamia on alueella kitketty, niitetty sekä peitetty ja kasvijäte on kuivatettu paikanpäällä leviämisen estämiseksi. Talkoisiin osallistui myös kyläläisiä, joille kerrottiin vieraslajeista ja niiden haitallisuudesta. Usean vuoden torjuntatyön ansiosta alueen kasvillisuus on jo monimuotoisempaa ja jättipalsamin leviämistä on saatu hillittyä. Asiantuntijaraati kiinnitti erityisesti huomioita yhteistyöhön sekä usean vuoden sitkeään torjuntatyöhön. Myös vieraslajien haitoista ja torjuntakeinoista kertominen sai kiitosta asiantuntijaraadilta.

Rauman Kuuskajaskarin linnakesaaressa torjuttiin jättipalsamia yhteistyössä paikallisen Osuuskaupan, Rauman kaupungin ja vapaaehtoisten kanssa. Kuuskajaskari on arvokas saariympäristö jossa torjuntatyötä on tarkoitus jatkaa niin kauan, että jättipalsamit saadaan saarelta kokonaan hävitettyä.

Paraisilla suoritettu kurtturuusun torjunta nappasi itselleen kunniamaininnan Varsinais-Suomen kilpailussa hienosta yhteistyöstä kaupungin ja asukkaiden välillä. Paraisilla innostuttiin torjumaan keskustassa kasvavaa kurtturuusua leikkaamalla pensaat alas ja poistamalla versotapit, jotta kaupunki voi jatkossa ajaa aluetta ruohonleikkurilla ja näin näivettää kasvustot.

Satakunnan kunniamaininta meni tänä vuonna Lauri Frimanille, joka oli aloitteentekijänä sekä Porin että Rauman vieraslajien torjunnassa.

Länsi-Suomen alueelta Vuoden maisemateko -kilpailuun osallistui yhteensä seitsemän vieraslajien torjuntatekoa. Varsinais-Suomessa Turussa Aurajoen rannalla ja Paimiossa Karhunojan varsilla kitkettiin talkoovoimin jättipalsamia. Satakunnassa Porin entisen upseerikerhon ja aliupseerikerhon piha- ja peltoalueelta niitettiin jättipalsamia ja kaivettiin ja kuivatettiin komealupiinia ja Säkylän Isokylässä kitkettiin Säkylän maatalousnaisten voimin jättipalsamia sekä elämänlankaa.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan raadissa olivat Eija Hagelberg (Baltic Sea Action Group), Jaana Itälä-Laine (Valonia), Leena Lehtomaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Eija Mutila (Satakunnan ELY-keskus), Liisa Nummelin (Satakunnan museo), Tiina Jalkanen (Metsähallitus), Susanna Roslöf (Satakuntaliitto), Simo Laakkonen (Turun yliopisto).

TSS