Vilhelm Junnilalta muutosaloite poliisin virkapuvusta annettuun asetukseen

Suomen lipun käyttö mahdolliseksi myös kotimaassa

POLITIIKKA. Naantalilaiskansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) jätti 1. marraskuuta toimenpidealoitteen eduskunnalle. Hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamiseksi siten, että poliisihenkilö voi niin halutessaan käyttää virkapukineessaan Suomen lippua vasemmassa hihassaan myös kotimaassa toimiessaan tai Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line -merkkiä.

Osa poliiseista on Junnilan mukaan pitänyt Suomen lippua vaatetuksessaan, vaikka nykyinen sisäministeriön asetus sallii lipun käyttämisen vain kansainvälisissä tehtävissä toimiville poliiseille.

Suomen lipun ei voida katsoa vaarantavan poliisin puolueettomuutta yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäjänä ja siksi ei ole perusteltua syytä estää lipun käyttämistä myös kotimaassa toimivilta poliiseilta, heidän näin tahtoessaan. Suomalaiset nähdään ulkomailla yleisesti luotettavina ihmisinä. Onkin sopivaa, että kansainvälistyneessä Suomessa virkatyössä olevat poliisit ovat halunneet korostaa tätä laittamalla vielä Suomen lipun hihaansa, Junnila toteaa.

Poliisihallitus on Junnilan tietojen mukaan jo pitkään halunnut Suomen lipun osaksi poliisin kenttävaatetusta, mutta sisäministeriö ei ole tehnyt asetukseen muutoksia.

Samassa yhteydessä tulee mahdollistaa myös Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line -merkin käyttö. Merkillä on poliisihenkilöille suuri symbolinen merkitys, koska samalla on voitu tukea virkatehtävissä menehtyneitä ja haavoittuneita poliiseja, Junnila perustelee.

Merkissä Suomen lipun siniristin yli kulkee vaakasuorassa sininen viiva. Merkkejä myydään töissään vammautuneiden poliisien tukemiseksi.