Tyttö olet helmi! -toiminta tukee yläkouluikäisiä tyttöjä

Kohderyhmänä Liedossa, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa, Paimiossa, Salossa, Sauvossa sekä Turun Puropellossa koulua käyvät

Tyttö olet helmi!
Tyttö olet helmi! -hanketyöntekijät Minna Aallontie (vas.) ja Marika Väärä kertovat, että tyttö–äiti-parien ensimmäiset tapaamiset ovat järjestetty Paimion parantolassa tai sen ympäristössä. Kolmas vapaamuotoisempi ryhmäkerta on sen sijaan voinut olla jonkin yhteistyötahon alueella. Kuva: RAGIP ÖNSOY.

Tyttö olet helmi! -kehittämishanke on suunnattu 12–16-vuotiaille tytöille, joilla on mielenterveydellistä oireilua. Toimintaan voi hakeutua kaikkien yhteistyötahojen kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöön, mikäli tyttö käy yhteistyökoulua tai on Turun Tyttöjen talon asiakas.

LAPSET JA NUORET. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Tyttö olet helmi! -toiminta pyörähtää uudelle toimintakaudelle syksyn myötä. Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea 12–16-vuotiaiden tyttöjen alkavien mielenterveysoireiden varhaista tunnistamista ja lisätä tytön kehitystä suojaavia tekijöitä, joihin kuuluu muun muassa tytön ja äidin välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Toimintaan pääsee mukaan yhteistyötahojen kautta, joita ovat yläkoulut Liedossa, Paimiossa, Sauvossa, Salossa sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella eli Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa. Lisäksi Turusta ovat mukana Puropellon koulu ja Turun Tyttöjen talo.

– Näissä kouluissa käyvät tytöt sekä Tyttöjen talon asiakkaat voivat hakeutua toimintaan myös itse, joko sähköpostia lähettämällä tai soittamalla suoraan meille. Lisäksi meillä on hakulomake säätiön nettisivuilla, Tyttö olet helmi! -hanketyöntekijä Minna Aallontie MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä kertoo.
– Yhteistyökouluista on lähtenyt vanhemmille Wilma-viesti, jonka myötä he voivat olla myös meihin yhteydessä, jatkaa hanketyöntekijä Marika Väärä.

Syyskuussa tavataan uuden ryhmän kanssa. Lokakuun ryhmään voi vielä hakea mukaan. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Kehittämishankkeesta toimintamalliksi

Väärä ja Aallontie kertovat, että kehittämishanke jatkuu joulukuulle 2021 asti.
– Toivomme, että hankkeen päättymisen jälkeen toimintaa saadaan juurrutettua toimintamalliksi. Tällöin se voisi laajentua käsittämään isompia alueita, jopa koko Suomen mittapuussa.

MLL:n Lasten ja nuorten kuntoutussäätiöllä on jo olemassa pojille ja heidän isilleen suunnattu kehittämishankkeesta jalostunut toimintamalli, ”Isät ja pojat puussa”.Tämä toimi vaikuttimena Tyttö olet helmi! -toiminnan perustamiselle, jossa haluttiin antaa huomiota erityisesti nuorten tyttöjen mielenterveyden tukemiseen.

Nuoren 12–16-vuotiaan tytön kanssa toimintaan voi osallistua äiti tai joku muu läheinen aikuinen nainen, esimerkiksi äitipuoli, sijaisäiti, isoäiti tai kummitäti.

Murrosiän tunteiden kuohunnassa

Toimintaan pääsee mukaan ilman diagnoosia tai lääkärin lähetettä. Diagnoosi tai hoitokontakti eivät kuitenkaan ole este toimintaan osallistumiselle.

– Riittää, että nuorella itsellään tai hänen läheisellään on nuoren mielialasta huolta. Nuorten mielialaoireilu voi näkyä esimerkiksi viiltelynä tai ahdistuksena, toteaa Marika Väärä.
– Toiminnassa annetaan tilaa niille hiljaisemmillekin tytöille, jotka eivät ehkä niin näkyvästi ja kuuluvasti oireile koulussa, Väärä lisää.

Kuormittavia tekijöitä voi yläkouluikäisen nuoren elämässä olla monia.
– Esimerkiksi kodin taloudelliset ongelmat ja koulukiusaaminen ovat seikkoja, jotka melko yleisesti heijastuvat nuoren mielenterveyteen. Myös erilaiset suorituspaineet, joita tytöillä on kouluun, harrastukseen tai vaikka vain kasvamiseen liittyen lisäävät mielenterveyshuolien riskiä, Minna Aallontie sanoo.

Alkutapaamisesta ryhmiin
Tyttö olet helmi!
Tyttö olet helmi! -hankkeen ryhmätoiminnassa lähdetään muun muassa metsäretkelle. Kuva: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Tytöt ja äidit pääsevät mukaan toimintaan yhteistyökoulun kautta, jossa koulujen yhteyshenkilö, esimerkiksi koulupsykologi tai -kuraattori, auttaa toimintaan hakeutumisessa. Myös tytöt ja äidit voivat itse olla suoraan yhteydessä säätiöön.

Äidin ja tytön toimintaan osallistuminen kestää 6–8 kuukautta.

– Yksilötapaamiset sisältävät VIGMLL-ohjauskekusteluja, jotka perustuvat yhdessä videoituihin toimintatuokioihin ja niissä tapahtuvan vuorovaikutuksen tarkasteluun. Ryhmätapaamisia on kolme kertaa, jolloin tyttö–äiti-pari tapaa muut ryhmäläiset ja toimii ryhmässä tyttö–äiti-parina. Ryhmät ovat pieniä käsittäen 4–6 paria, Aallontie toteaa.

Toiminnallisiin ryhmätapaamisiin voi osallistua osallistua hanketyöntekijöiden lisäksi seikkailuohjaaja.
– Tähän asti ensimmäinen ryhmätapaaminen on ollut luontolähtöistä toimintaa, jolloin osallistujilla on hyvät mahdollisuudet tutustua toisiinsa ja ryhmäytyä. Luonnossa on jokaiselle tilaa ja väljyyttä olla mahdollisimman paljon oma itsensä. Toinen ryhmäkerta on ollut taideterapeuttista toimintaa ja kolmas on jätetty avoimeksi ryhmän omien kiinnostusten mukaan, Marika Väärä kertoo. Ryhmätapaamisten välillä on tytöillä ja äideillä omat ennalta sovitut chat -keskusteluryhmänsä, jotka toteutetaan WhatsApp -alustalla.

Ryhmistä tiedotetaan hankkeen Facebook- ja Instagram-sivuilla.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

  • Tyttö olet helmi! -toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Kehittämishanke kuuluu Setlementtiliiton alaisuudessa toimivaan Arvokas -avustusohjelmaan.
  • Tyttö olet helmi! -toiminta on alkanut syyskuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun.