KANNANOTTO: Turun yrittäjänaiset ry esittää yhteistyön lisäämistä päättäjien ja yrittäjien välillä

Turun yrittäjänaiset ry
Turun yrittäjänaiset ry:n puheenjohtajana toimii raisiolainen Kristiina Engström (toinen vas.). Kuva: Turun yrittäjänaiset.

KANNANOTTO. Turun yrittäjänaiset ry on 72-vuotias yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yrittäjänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Turun talousalueella.

Yritysten menestys, kasvu ja työllistäminen ovat hyvinvointimme turva.
Paikallisen yrittäjyysstrategian tavoitteena pitäisi olla sellaisten olosuhteiden luominen, joissa yrittäjällä on motivaatio kasvattaa yritystään ja työllistää ja sen painopisteenä tulisi erityisesti olla pienyritykset ja pienyrittäjät.

Työ on suuressa murroksessa ja työllisyysasteen nostamisen tueksi olisi tehtävä ratkaisuja, joilla on myönteisiä vaikutuksia yrittäjyyteen. Yrittäjyys on oleellinen osa työn murrosta ja sen avulla luodaan hyvinvointia koko yhteiskuntaan.
Erityisesti naisten yritykset tuovat eloa kaupunkikuvaan, tuottavat palveluja lähellä ja ovat ylivoimaisia joustavuudessaan. Naisten yrittäjyydessä on laajasti käyttämätöntä potentiaalia.

Naisten yrittämisen edellytysten tukeminen ja yrittäjänaisten äänen kuuleminen päätöksenteossa tuo tasapainoa ja on tärkeää koko kaupungille.

Turun yrittäjänaiset ry esittää yhteistyön lisäämistä päättäjien ja Turun yrittäjänaisten välillä, maksuttomia pysäköintikokeiluja kaupunkikeskustassa, vuokrahelpotuksia, silloin kun kaupunki voi asiaan vaikuttaa, yhteistä markkinointia kaupungin ja yritysten palveluista sekä kutsuja kaupungin tiedotustilaisuuksiin ja lausuntopyyntöjä yrittäjänaisia koskevissa asioissa.

Turku on meille kaikille rakas paikka yrittää ja yhdessä teemme enemmän!

Turussa 27.8.2019
Turun yrittäjänaiset ry:n hallitus