MASSII-rahaa nuorille kestävään kehitykseen

LAPSET JA NUORET. Leader Varsin Hyvä on käynnistänyt uuden NuorisoLeader-hankkeen ”Massii kestävään kehitykseen”.

Ilmastotalkoissa mukana oleva Varsin Hyvä tarjoaa 12–25-vuotiaille nuorille mahdollisuuden vaikuttaa maapallon haasteisiin pienillä konkreettisilla projekteilla, joilla edistetään ekologista, taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista kestävää kehitystä. Yksikin teko voi muuttaa maailmaa ja pienestä ideasta kasvaa iso juttu!

Tukea myönnetään 100–800 euroa nuorten itse ideoimaan ja toteuttamaan projektiin. Projektien valinnassa painotetaan erityisesti ekologista kestävää kehitystä.
Ensimmäisellä hakukierroksella on jaossa 8 000 euroa, ja hakuaika päättyy 31.10.2019.

Hakijana voi toimia vähintään kolmen nuoren ryhmä, alueella toimiva yhdistys tai kunnan nuorisotoimi. Projekti tulee toteuttaa ja sen hyöty kohdistua Leader Varsin Hyvän alueelle.