Yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita kartoitetaan kyselyllä

YHTEYSALUSLIIKENNE. Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoittaa kilpailutettavien yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä. Käyttäjien tarpeita
kysytään Korppoon, Nauvon pohjoisen, Paraisten, Porvoon ja Sipoon
reiteiltä tulevia liikenteen hankintoja varten. Kysely on avoinna myös Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasosta, vaikka kyseisiä liikennekohteita ei olla vielä
kilpailuttamassa uudelleen.

ELY-keskuksen tietojen mukaan käyttäjäkunnan tarpeet liikennepalvelua kohtaan ovat muuttuneet ajankohdasta, jolloin reitti on kilpailutettu. Kyselyllä saatujen tietojen pohjalta ELY-keskus arvioi, onko palvelutason muuttamiselle tarvetta. Palvelun käyttäjien  osallistuminen liikennepalvelun suunnitteluun mahdollistaa sen, että liikenne vastaa todellisiin tarpeisiin ja hankittavasta liikennepalvelukokonaisuudesta tulee tarkoituksenmukainen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti viime syksynä kaksi yhteysalusliikenteen käyttäjille tarkoitettua suunnittelutilaisuutta osana Utön ja Velkuan reittien kilpailutukseen valmistautumista. Tilaisuuksista saatu palaute oli kannustavaa.

Seuraavaksi kilpailutettavien reittien osalta kokeillaan taustatietojen keräämistä sähköisesti. Taustatietoja hyödynnetään yleisölle suunnatuissa suunnittelutilaisuuksissa, jotka pidetään reiteittäin elo–syyskuussa 2019. Tilaisuuksien tavoitteena on löytää yhteisymmärrys reitin palvelutasosta sekä keskeisistä alusvaatimuksista. Yhteisen työskentelyn pohjana on määrärahakehys, palvelutasokyselyn aineisto sekä markkinatilanne.

Kilpailutettavien yhteysalusreittien osalta vastauksia pyydetään 31. heinäkuuta mennessä. Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasokysely on avoinna 14.7. asti. Kyselyt löytyvät täältä.