Haitallisten vieraslajien pyynti vapautui

Metsästysasetus
Rymättylän-Merimaskun rhy:n toiminnanohjaaja Jari Hörkkö näyttää, miten minkkiloukku viritetään.

METSÄSTYS. Haitallisten vieraslajien – supikoiran, minkin, piisamin, rämemajavan ja pesukarhun – pyynti on kesäkuun alusta lähtien sallittua vuoden ympäri. Muutoksen myötä pyyntiin ei myöskään tarvita metsästykorttia.

– Periaatteessa kuka tahansa saa metsästää näitä lajeja, mutta pitää muistaa, että pitää olla metsästysoikeus kyseisellä alueella, muistuttaa Rymättylän-Merimaskun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jari Hörkkö.

Hörkön mielestä vieraslajien pyynnin vapauttaminen on hyvä asia.

– Etenkin supikoira on lisääntynyt valtavasti Varsinais-Suomessa ja siitä on valtavasti haittaa, etenkin maassa pesiville linnuille.

Lopettamisessa tutut lait voimassa

Vaikka supikoiran tai minkin saa kuka tahansa metsästysoikeuden haltija loukuttaa, on eläimen lopettamiseen liittyvät lait pysyneet ennallaan.

– Supin tai minkin lopettaminen tapahtuu käytännössä aina ampumalla, sillä esimerkiksi hukuttaminen tai myrkyn käyttäminen ovat edelleen kiellettyjä. Lopettamiseen tarvitaan vähintään tehokas pienoiskivääri, eikä sellaista ole juuri kenelläkään muulla kuin metsästäjillä, kertoo Hörkkö.

Hörkkö pohtiikin sellaista toimintaa, jossa maanomistajat yhdessä paikallisten metsästäjien kanssa toimisivat yhteistyössä. Silloin vieraslajikantojakin saataisiin kunnolla harvennettua.

– Pitäisi muodostaa yhteistyössä porukoita, jotka järjestelmällisesti loukuttaisivat omilla alueillaan supia ja minkkiä. Ja vuorotellen – esimerkiksi viikon jaksoissa – käytäisiin tarkistamassa kaikki loukut. Loukkuhan pitää tarkistaa aina päivittäin, ettei loukkuun jäänyt eläin jää kitumaan. Kun eläin saadaan loukkuun, soitto metsästäjälle, joka tulee lopettamaan eläimen.

Kun pyynti tehtäisiin yhdessä isolla porukalla, olisi todellinen mahdollisuus saada haitallisten vieraslajien määrä vähenemään. Ja sitäkautta esimerkiksi juuri maassa pesivien lintujen määrä kasvamaan.

– Tässä onkin hyvä muistaa, että metsästäjäthän tekevät luonnonsuojelutyötä. Emme me missään tapauksessa halua lintu- tai eläinkantojen tuhoutuvan, vaan päinvastoin teemme työtä niiden tervehdyttämiseksi. Metsästys ja luonnonsuojelu eivät missään tapauksessa ole vastakkaisilla puolilla, vaan teemme yhdessä työtä luonnon hyväksi.

Varsinais-Suomessa juuri supikoira on erittäin haitallinen vesilinnuille. Se syö poikaset ja munat niitä löytäessään. Lisäksi vieraslajit levittävät tauteja ja loisia alkuperäisluonnon lajeihin.

Lisätietoa muutoksesta: https://metsastajaliitto.fi/