Paraisilla vahvistetaan Lillmälön lauttarannan rantapengertä

Rakennustöistä koituu häiriöitä Saaristotien liikenteeseen

Seutusanomien kuva-arkisto.

Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta- ja tieliikenteeseen.

PARAINEN. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa, että maantiellä 180 Parainen–Nauvo lauttapaikalla, Lillmälön lauttarannassa suoritetaan lautta-alus Elektran käyttämän maatuen rantapenkereen vahvistustyö. Työ toteutetaan 11.3.–7.6.2019.

Työt tulevat aiheuttamaan häiriöitä liikenteeseen, sillä töiden aikana on käytössä tilapäisiä
liikennejärjestelyjä, jotka hidastavat lautan lastausta ja purkua. Myös satunnaiset lyhyet liikennekatkot ovat mahdollisia. Porapaalutus aiheuttaa lisäksi meluhaittoja.

Maatuen louhepenkka ei ole kestänyt lautta-alusten aiheuttamia potkurivirtauksia, vaan on alkanut syöpyä. Lillmälön lauttarannassa olevien maatukien välinen meripenger stabiloidaan teräksisellä porapaaluseinällä.

Ajalla 11.3.–29.4.2019 Elektran käyttämälle kalturille johtaa vain yksi
ajokaista, mikä hidastaa lautan lastausta ja purkua. Ajalla 30.4.–7.6.2019 liikennejärjestelyjä muutetaan siten, että kalturille johtaa pääsääntöisesti kaksi ajokaistaa. Näin minimoidaan töiden aiheuttamia haittoja liikenteelle kesäsesongin alkaessa.

Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin. Tavoitteena on, ettei tie- ja lauttaliikennettä tarvitse keskeyttää töiden aikana, mutta tilapäisesti lyhyitä liikennekatkoja saattaa esiintyä. ITM Finland Turun tieliikennekeskus tiedottaa mahdollisista rakennustöiden aikaisista liikenteen katkoista. Väylän nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä.