Kotivakuutuksesta turvaa asuntokauppaan

OP Turun Seudun luottojohtaja Leena Reuter sanoo, että monella asunnonvaihtajalla epäselvyyttä kotivakuutuksensa voimassaolosta. ”Oikeusturvavakuutuksen sisältävä kotivakuutus täytyy olla voimassa jo asuntokauppakirjaa allekirjoitettaessa, että siitä on apua mahdollisessa riitatilanteessa.” Kuva: Ragip Önsoy.

ASUMINEN. OP Turun Seudun luottojohtaja Leena Reuterin mukaan on tärkeää tarkistaa ennen asuntokaupan tekoa, että vakuutukset ovat kunnossa. Näin ollen voi kattaa osan oikeudenkäyntikuluista vakuutuksesta, jos vaikka kaupanteossa on ilmennyt virheitä jälkikäteen.
– Kotivakuutukseen sisältyy yleensä vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, joka voi korvata asianajokuluja edellyttäen sitä, että vastapuoli on todisteellisesti kiistänyt vaatimuksen. Tällöin kannattaa heti olla yhteydessä vakuutusyhtiöön, Reuter toteaa.

Reuter kannustaa muutenkin huolehtimaan siitä, että vakuutukset ovat ajan tasalla. Harmia syntyy, jos syystä tai toisesta joutuu riitaan kiinteistöstä tai asunnosta, jonka vakuutus ei ole ollut voimassa kauppakirjojen allekirjoituksen aikaan.

Jotta oikeustoimiin johtaneessa kiistassa voi kääntyä vakuutusyhtiönsä puoleen, vakuutuksen on pitänyt olla voimassa kaupantekohetkellä, ei vasta seuraavana päivänä.

Katkoksia vakuutusten välillä kannattaa siis aina välttää.

– Siinä tapauksessa, jos vakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa alle kaksi vuotta, täytyy korvaushakemuksessa mainita, onko vakuutetulla ollut aiemmin oikeusturvavakuutus toisessa yhtiössä, muistuttaa Reuter.

Asunto-osakkeiden ja omakotitalojen kotivakuutuksissa on eroja.

Asunnosta toiseen vaihtaessa kannattaa vakuutusammattilaisen kanssa tarkistaa erityisesti se, että vakuutusturva on tarpeeksi kattava ja tarkoitukseen sopiva. Asunto-osakkeen hankinnan yhteydessä voi harkita vakuutusasteensa korottamista taloyhtiön valitsemasta perustasosta, mikäli asuntoon on tehty tai on suunnitteilla tehdä merkittäviä remontteja, huomauttaa Reuter.
– Siinä missä asunto-osakkeen vakuutus kattaa omaisuuteen liittyviä omista teoista johtumattomia vahinkoja kuten esimerkiksi varkauksia, särkymisiä ja vuotoja, omakotitalon vakuutuksessa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset tulipalot.

Suoraan asuntokaupan virheitä korvaava vakuutus on sen sijaan monimutkaisempi juttu.

Lähtökohtaisesti meillä ei ole tarjolla sellaista vakuutusta, joka korvaisi kohteessa piileviin virheisiin liittyvissä kiistatilanteissa koituvia kuluja, Reuter toteaa.

Reuter on törmännyt tilanteisiin, jossa kaupan osapuolet ovat piilevän virheen havaitessaan ottaneet yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan oikeustoimien sijaan.

Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia sellaisiin riitatilanteisiin, joista myyjä ja ostaja eivät meinaa löytää sopua keskenään. Käsitykseni mukaan kuitenkin melko merkittävä osa riitatilanteista sovitaan myyjän ja ostajan kesken, sanoo Reuter.
– Yleisimpiä seuraamuksia riitatilanteissa ovat hinnanalennukset, vahingonkorvaukset ja jopa kaupan purut. Myös sitä tapahtuu, että alkukauppahinta on maksettu, mutta ostaja ei maksa loppusummaa ennen kuin tilanne on selvinnyt, jatkaa Reuter.

Katariina Mäkinen-Önsoy