Kaarina panostaa lasten ennaltaehkäiseviin palveluihin

Kaarinan kaupungissa on päätetty viedä osaamista sinne missä lapset päivisin ovat. Kouluissa koulunkäynninohjaajat ja päiväkodeissa avustajat ovat usein lasten kanssa vapaammissa tilanteissa, jotka ovat neuropsykiatrisista haasteista kärsivälle lapselle kaikkein vaikeimpia. 

KAARINA. Neuropsykiatrisista haasteista kärsivän lapsen arkea helpottaa merkittävästi se, että lapsen jokapäiväisessä tekemisessä mukana olevat aikuiset ymmärtävät, minkälaisista haasteista on kyse ja miten lasta tulisi ohjata.

Kaarinan kaupunki päätti viedä osaamista sinne missä lapset päivisin ovat, ja tarjoaa kaikille kaupungissa työskenteleville koulunkäynninohjaajille ja varhaiskasvatuksen avustajille tarvittavan perustietokoulutuksen.

Käytännössä tämä tarkoittaa lähes sadan työntekijän kouluttamista. Tästä kaikesta hyötyy haasteiden kanssa kamppailevan lapsen lisäksi koko muu koululuokka tai päivähoitoryhmä ja sitä kautta koko koulu- tai päiväkotiyhteisö.

Lasten keskittymiseen liittyvät haasteet ovat koulu- ja päiväkotiarjessa jokapäiväinen ilmiö. Syyt keskittymisen vaikeuden taustalla voivat olla monenlaisia. Esimerkiksi siirtymätilanteet ja vapaat leikkitilanteet ovat niitä hetkiä, joissa tuen tarvetta on paljon.

Yksi tekijä ovat neuropsykiatriset häiriöt kuten ADHD, josta kärsii arviolta vajaa kymmenen prosenttia lapsista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli nämä lapset jakautuisivat tasaisesti, olisi jokaisessa 20 oppilaan koululuokassa pelkästään ADHD-diagnoosin saaneita lapsia yksi tai kaksi. Lisäksi on joukko lapsia, joilla on jokin muu neuropsykiatrinen häiriö tai samansuuntaisia, lievempiä haasteita.

Neuropsykiatrisista haasteista kärsivän lapsen arkea helpottaa merkittävästi se, että lapsen jokapäiväisessä tekemisessä mukana olevat aikuiset ymmärtävät, minkälaisista haasteista on kyse ja miten lasta tulisi ohjata. ADHD:n käypähoitosuosituksessa todetaan, että kouluissa toteutettavat tukitoimet parantavat toimintakykyä alakouluikäisillä lapsilla.