Pukkilan asemakaavamuutosalue laajenee Kähärin suuntaan

Pukkilan kaavamuutosaluetta on laajennettu käsittämään uusi katuyhteys Kähärin läpi Satakunnantieltä Pitkämäenkadulle. Seutusanomien kuva-arkisto.

Pukkilan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus pidetään maanantaina 8. lokakuuta kello 17–19 Pukkilan tehdasalueella.

LÄNSI-TURKU. Pitkämäen ja Kähärin kaupunginosiin on valmisteilla asemakaavan muuttaminen. Pukkilan tehdasalueeseen rajattua, alkuperäistä kaavamuutosaluetta on nyt laajennettu käsittämään uusi katuyhteys, joka on tunnettu pitkään kiisteltynä Kähärin Puistotien jatkeena.

– Tutkimme edellytyksiä rakentaa katuyhteys Naantalin pikatien ja Satakunnantien välille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen kommentteja otamme vastaan puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse, kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin Turun kaupungista kertoo.

– Lisäksi maanantaina 8.10. Pukkilan tehdasalueella pidetään kaikille avoin yleisötilaisuus, josta on lähtenyt asianosaisille kutsu postitse. Toivomme paljon keskustelijoita mukaan asukastilaisuuteen, johon osallistuu myös kaupungin työntekijöitä kaupunki- ja liikennesuunnittelusta sekä kaavakonsultteja arkkitehtitoimistosta, lisää Eskolin.

Kesällä 2018 ilmeni tarve selvittää alueen liikenneverkon kehittämistarpeita laajemmin. Tästä syystä kaavamuutosalueeseen on nyt sisällytetty Pitkämäenpuisto, Kylänalustanpuisto, Tommilanpuisto ja Satakunnantiehen rajautuva kortteli.

– Vaikka kaavan työnimi on alkuperäisen suunnittelualueensa mukaisesti Pukkila, tieyhteys ei pelkästään liity tehdasalueelle sijoittuvaan uuteen asuinalueeseen. Nyt täytyy tutkia suurempaa kuvaa, johon vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi ratapihalle suunniteltu elämyskeskus. Elämyskeskus lisää epäilemättä liikennettä alueella, Eskolin sanoo.

– Uudesta katuyhteydestä haetaan keinoja sujuvampaan liikenteeseen sekä siihen, että ruuhkaisimpinakin ajankohtina liikenne pysyisi pois pientaloalueelta, jatkaa Eskolin.

Kaavoituskäsittely Pitkämäessä Pukkilan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella alkoi, kun turkulainen kiinteistöneuvos Heikki Vaiste osti sen vuoden 2016 alussa. Vaisteen tavoitteena on entisen tehdasalueen muuttaminen pääasiassa asumiskäyttöön.

Tavoitteena on luoda uusi keskusta-alueeseen kiinnittyvä asuinalue vähintään 2000 asukkaalle. Lisäksi kaupungin sisääntuloteiden kaupunkikuvaan ja jalankulku- ja polkupyöräyhteyksien muodostumiseen kiinnitetään kaavoituksessa erityistä huomiota.

Suunnitelmat tukevat Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 tavoitteita, joita ovat muun muassa väestönkasvuun varautuminen sekä asuntotarjonnan ja -alueiden monipuolisuuden lisääminen. Rakennemallissa Pitkämäki on esitelty eräänä kehitysalueena, jonka toiminnot ovat muuttumassa teollisuuden väistyessä palvelu- ja sen myötä asuntotarjonnan tieltä.

Katariina Mäkinen-Önsoy