Paimion ja Sauvo-Karunan yhdistyvä seurakunta valmistautuu vaaleihin

Seurakuntavaaleissa valitaan Paimion seurakuntaan 27-jäseninen kirkkovaltuusto toimikaudeksi 2019–2022. Vilkasta äänestystä toivova Paimion seurakuntasihteeri Heikki Miettinen muistuttaa, että vaikuttamisen aika on nyt.

PAIMIO, SAUVO. Paimion ja Sauvo-Karunan seurakunnat ovat uuden edessä. 1.1.2019 tapahtuva seurakuntien yhdistyminen vaikuttaa jo seurakuntavaaleissa, joissa valitaan aiempaa laajemman seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto. Aiemmin kirkkovaltuutettuja on ollut Paimiossa 23, ensi vuodesta alkaen 27.

Ennakkoon voi äänestää 6.–10. marraskuuta missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta varsinaisena vaalipäivänä 18. marraskuuta Paimion seurakunnan äänioikeutetut jäsenet voivat äänestää vain Paimion kirkossa ja Sauvo-Karunan seurakunnan äänioikeutetut jäsenet voivat äänestää vain Sauvon kirkossa.

Paimion seurakuntasihteeri Heikki Miettinen kertoo, että nykyisen Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto päättävät parhaillaan uuden seurakunnan yhteneväisistä palveluhinnoista vuodelle 2019. Hinnoittelupäätöksiä on valmisteltu ohjausryhmässä, jossa on ollut mukana edustus kummastakin seurakunnasta.

– Paimion seurakunnassa on käytössä sähköinen varausjärjestelmä, jonka kautta tehdään kaikki vuotta 2019 koskevat henkilöstö- ja tilavaraukset. Sauvo-Karunan seurakunnassa tällaista järjestelmää ei ole ollut käytössä, joten nyt minun tehtävänäni on päivittää ja täydentää Sauvo-Karunan palvelut osaksi Paimion systeemiä, Miettinen selittää.

Aktiivisuuden aika

Ehdokkaita on 53, joista 13 on Sauvo-Karunan seurakunnan jäseniä.

– Prosentuaalisesti ehdokasluvut ovat siis aika tarkkaan linjassa Sauvon ja Paimion asukas- ja seurakuntien jäsenmääriin suhteutettuna, Miettinen toteaa.

Yhteistä vaalitilaisuutta Paimion seurakunnassa ei valitsijayhdistysten ehdokkaille järjestetä, vaan listat toimivat itsenäisesti omia tilaisuuksiaan koordinoiden. Ehdokkaat ovat jakautuneet neljään listaan, joiden nimet ovat Keskusta ja sitoutumattomat, SDP Paimio‐Sauvo, Yhteinen seurakuntamme sekä Yhteiskristillinen valitsijayhdistys.

– Uusia listoja emme saaneet mukaan vaaleihin tällä kertaa. Kahdesta käy selville selvä puoluekanta ja kahdesta muustakaan sitä ei ole vaikea päätellä, Miettinen lisää.

Vuonna 2014 käytyjen viime seurakuntavaalien äänestysprosentti on ollut sekä Paimiossa että Sauvossa valtakunnallisesti mitattuna melko korkea. Siinä missä valtakunnallinen äänestysprosentti oli 15,5, Paimiossa se oli 23,4 ja Sauvossa 27,9.

– Toivottavasti ihmiset käyttävät äänestysoikeuttaan ja tulevat rohkeasti vaaliuurnille nyt kun on saumat vaikuttaa, kannustaa Miettinen.

Juhlajumis vuoden ensimmäisenä päivänä

Nykyinen Paimion kirkkovaltuusto kokoontuu vielä kerran, 27. marraskuuta. Uusi valtuusto kokoontuu heti tammikuussa. Sitä ennen 1. tammikuuta vietetään seurakuntaliitoksen juhlajumalanpalvelus.

Sauvo-Karunan seurakunnan ja Paimion seurakunnan liitos tarkoittaa nyt jo molempien seurakuntien talouspäällikkönä työskentelevän Henna Ahtisen mukaan tehokasta taloudenhallintaa ja jatkuvaa seurantaa.

– Seurakuntaliitoksen mukana siirtyy kiinteistömassaa, jonka osalta täytyy tehdä päätöksiä. Noin vuoden päästä olemme viisaampia sanomaan, mitä kiinteistöjä pidetään, mitä muokataan, ja luovutaanko mahdollisesti jostain, Ahtinen sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy