Nuoret ja ikäihmiset aktiivisina toimijoina Nummella ja Halisissa

Turun yliopiston maantieteen FM-opiskelijat Roosa Wingström (etualalla), Veera Juntunen ja Tiia-Mari Elovaara selvittävät Topinojan jätekeskuksessa tapahtuvan muutoksen vaikutusta alueen asukkaisiin. Kuvat: Ragip Önsoy.

Aluetyön uusi vaikuttamiskanava aluefoorumi.turku.fi avautuu netissä. Kasvotusten kohtaamiset jatkuvat muun muassa aluefoorumien ja kaupunginjohtaja kylässä -vierailupäivien muodossa myös tuleville vuosille.

NUMMI, HALINEN. Tiistaina 9. lokakuuta kokoontuneessa Nummi–Halinen aluefoorumissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista entistä pienemmällä osallistujamäärällä. Foorumissa keskustelua johtanut aluetyön kehittäjä Katri Arnivaara esitteli aluetyön toimintatapoja Nummen ja Halisten alueella.

– Yhteisiä aluefoorumeita on järjestetty tähän mennessä kaksi kertaa vuodessa, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Mallia on tarkoitus muuttaa siihen suuntaan, että vuoden sisällä kokoonnuttaisi kerran koko alueen foorumiin ja kerran paikallisiin omiin tilaisuuksiin Nummelle ja Halisiin, Arnivaara alustaa.

Vähäjoen valuma-aluetta tutkitaan

Aluefoorumiin tervehdyksensä toivat Turun yliopiston maantieteen maisteriopiskelijat Roosa Wingström, Tiia-Mari Elovaara ja Veera Juntunen. He tekevät parhaillaan kurssiinsa sisältyvää kenttätutkimusta Vähäjoen valuma-alueesta ja ovat toteuttaneet kyselyn Topinojan jätekeskuksen vaikutuksista alueen asukkaisiin.

– Topinoja laskee Halisten ja Räntämäen välistä Vähäjokeen. Se on vähän tutkittu mutta ilmeisen saastunut oja. Jokunen vuosi sitten se oli niin saastunut, ettei Vähäjoen vettä saanut käyttää edes kasteluun, Wingström kertoo.

Opiskelijat toivovat tutkimukseensa mahdollisimman laajaa otantaa alueen asukkaiden mielipiteistä.

– Kartoitamme nyt netistäkin löytyvällä kyselyllä Topinojan tunnettuutta Räntämäen, Halisten, Nummen, Runosmäen ja Kärsämäen asukkaiden keskuudessa. Lisäksi lähdemme mielellään kentälle esimerkiksi asukasyhdistysten kokouksiin kertomaan tutkimuksestamme ja jakamaan paperista kyselyä, Wingström lisää.

Vastauksien tulee olla heillä kuukauden sisällä, sillä kokonaisuudessaan tutkimusaikaa on vain joulukuuhun asti.

Vapaaehtoistyön aktivointia
Aluefoorumi kokoontuu Nummi–Halisten alueella kaksi kertaa vuodessa.

Katariinanseurakunnasta aluefoorumiin osallistuivat kirkkoherra Leena Kairavuo ja johtava diakoni Erja Viherkoski.

– Selvittelemme parhaillaan Turku-seuran aluetyön koordinaattori Anna Harmavan kanssa, että saisimmeko rahoitusta yhteisöllisiin ruokailuihin Nummen olkkarissa. Vähän samaan tapaan Nummen seurakuntakodissa järjestetään matalan kynnyksen Food & Hope -iltoja, joissa voi ruokailla yhteisöllisesti tai napata ruokakassin mukaansa, Kairavuo toteaa.

Katariinanseurakunta on käynyt alustavia neuvotteluja Operaatio Ruokakassin kanssa uudenlaisesta yhteistyökuviosta, jossa mentäisiin suoraan opiskelijoiden luokse Ylioppilaskylään ruoanjakeluautolla. Lisäksi seurakunnan toiveissa on kartoittaa esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ylijäämäruoan jakomahdollisuutta.

– Silloin kun pelastusarmeijalla oli ruokajakelu T-talon lähellä, niin siellä kävi sata nuorta aikuista joka viikko. Tässä olisi tärkeä kohtaamisen paikka, sillä välillä diakoninen tarve on kova opiskelijoiden keskuudessa, Kairavuo jatkaa.

Alueella asuu paljon nuoria aikuisia ja ikäihmisiä. Diakoniatyössä on pohdittu näiden ikäryhmien yhteistoimintoja mielekkään vapaaehtoistyön merkeissä.

– Kotipalvelun kanssa on pohdittu, jospa täällä olisi mahdollisuus valjastaa opiskelijoita auttamaan senioriasukkaita, jotta he pääsisivät osallistumaan esimerkiksi Nummen olkkarin toimintoihin niissä tapauksissa, Erja Viherkoski sanoo.

#kjkylässä

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tulee kylään Halisiin ensi vuoden puolella, 22. tammikuuta. Kaupunginjohtaja kylässä -vierailut ovat osa Turun kaupungin vuonna 2017 käynnistämää laajamittaista aluetyötä. Arve vieraili Lausteella viime torstaina ja Hirvensaloon hän on menossa 27.11.

– Kantansa alueensa asioihin voi jättää jo nyt aluefoorumi.turku.fi -osoitteessa. Vierailujen sujumista voi seurata sosiaalisessa mediassa #kjkylässä-tunnisteella. Aluefoorumit ja -vierailut ovat myös oivallisia paikkoja tuoda mielipiteensä esiin kasvotusten, Katri Arnivaara Turun kaupungilta vinkkaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy