Kuukauden esine: Tietyömaalta löydetty keihäänkärki

Kuva Museovirasto (CC BY 4.0 -lisenssi)

RAISIO. Raision museo Harkon lokakuun esine on 1960-luvun alussa löytynyt keihäänkärki. Se löytyi yhdessä kahden muun keihäänkärjen kanssa Turku–Rauma-tien rakennustöiden yhteydessä aikaisemmin tutkitun kalmiston reuna-alueelta. Keihäänkärjet tulivat esiin tieluiskaa siistittäessä. Huhkonkosken polttokalmiston kaivauksissa jäi tielinjauksen lähelle pieni alue kalmistoa, jota ei voitu tutkia. Alue merkittiin aidalla ja rauhoitustaululla, mutta ilmeisesti räjäytystöiden yhteydessä aita kaatui ja kalmiston raja jäi epäselväksi.

Varsiputkellisen keihäänkärjen pituus on 24,5 cm ja se on valmistettu raudasta. Kärki on hyvin kapea ja sen teräosa on poikkileikkaukseltaan rombimainen eli vinoneliömäinen. Terän levein kohta on teräosan keskivaiheilla. Vastaavanlaisia keihäänkärkiä tunnetaan Suomesta varsin paljon ja ne ajoittuvat 800-luvun jKr. lopulta 900-luvulle jKr. Tyyppiä pidetään levinnältään Itä-Skandinaavisena ja suomalaisena, mutta niitä on löydetty myös Norjasta. Muodoltaan keihäänkärki on lähellä Petersenin E-tyyppiä, mutta on kapeampi. Norjalainen arkeologi Jan Petersen jakoi viikinkiajan miekat ja keihäänkärjet eri tyyppeihin vuonna 1919 ilmestyneessä tutkimuksessaan De Norske Vikingesverd.

Numerolla KM 15434:3 Kansallismuseon kokoelmiin liitetty miekka on ollut esillä Harkon arkeologisessa näyttelyssä 2010-luvulla. Tällä hetkellä miekka on Helsingissä Museoviraston kokoelmavarastossa.

Jari Näränen
arkeologi
Raision museo Harkko