Naantalin kehittämissuunnitelmat puntarissa

Yrittäjän päivä kokosi 65 yrittäjää vuorovaikutteiseen kaupunkityöpajaan

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaan vetämän työryhmän aiheena oli Luonnonmaan visio 2070 sekä siihen liittyvät asuntomessut. Kuva: Ragip Önsoy.

Naantalia kehitetään nyt monesta suunnasta: Strategiansa kärkihankkeiden mukaisiksi kolmeksi pääpainopistealueeksi se on määritellyt torialueen ja vanhankaupungin ympäristön elävöittämisen sekä vuodelle 2022 valmisteltavat asuntomessut.

NAANTALI. Naantalilaisia yrittäjiä ja kaupungin edustajia yhteen koonnut Yrittäjän päivän aamutilaisuus 5. syyskuuta keräsi juuri remontista valmistuneen valtuustosalin penkit lehtereitä myöten täyteen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna iloitsee noin 70 osallistujan osoittamasta kiinnostuksesta käsiteltäviä aiheita kohtaan.

– Yrittäjätilaisuuksia on järjestetty ennenkin, mutta nyt osallistujien määrä oli suurempi kuin koskaan. Täällä on tullut vastaan uusiakin kasvoja, Tuuna sanoo.

Työpajatyöskentelyn eduiksi kaupungissa nähdään avoimesti ja läpinäkyvästi etenevä kaupunkisuunnittelu, johon osallistetaan kaikki sidosryhmät.

– Haluamme kehittää kaupunkiympäristöä yritysten hyväksi yhdessä yritysten kanssa. Esimerkkeinä tästä ovat viimetalvinen yhteinen ponnistus, matkailun masterplan. Ensi keväänä alamme laatia uutta elinkeino-ohjelmaa, Tuuna lisää.

Yrittäjille suunnattujen työpajojen jälkeen ideoita jatkojalostetaan tulevissa kaikille avoimissa tilaisuuksissa, joista seuraava on 20. syyskuuta kello 17 Naantalin Kaivohuoneella.

– Työpajassa käsitellään Naantalin vanhankaupungin rannan yleissuunnitelmaa, jota on tarkoitus viedä eteenpäin ripeästi niin, että ensimmäiset konkreettiset kohteet valmistuisivat ensi vuonna, Tuuna toteaa.

Kauppaa keskustaan – toimintaa torille -keskustelutilaisuus pidetään Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa 25. syyskuuta kello 18–19.30. Luonnonmaata kokoonnutaan sen sijaan visioimaan kaikille avoimessa työpajassa 24. lokakuuta.

Viihtymisen keitaita

Toriympäristöstä ja vanhankaupungin rannasta on tarkoitus muodostaa yhteisen tekemisen ja viihtymisen keitaita.

– Tavoitteena on, että kaupungin keskipisteenä toimivalle torille syntyisi lisää pöhinää tapahtumien kautta. Kaupunki ei itse järjestä toimintaa tai tapahtumia torille, vaan luo siihen edellytyksiä eri tahoille, yhdistyksille ja järjestöille, elinkeinoasiamies Jorma Ranta toteaa.

Yhtenä ajatuksena Henrikinkadun alkupuolen yritysten edustalle esitettiin lasten, nuorten sekä aikuisten oleskelualueita. Työpajoissa kehiteltiin myös yhteisöllisiä palvelumalleja sekä pohdittiin julkisen taiteen roolia kaupunkiympäristössä.

Naantalin kaupunkistrategiaan on merkitty tavoitteeksi yrittäjäystävällisyys, jonka merkeissä kaupunki haluaa on nostaa profiiliaan Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen edistäjänä. Rannan mukaan tähän tavoitteeseen päästään vain yrittäjien kanssa yhdessä.

– Nyt kun teollisuus on saanut uusia tontteja ja matkailu selkeän toimenpideohjelman, on aika kiinnittää huomio keskustan kehittymiseen ja keskustassa toimivien yritysten toimintamahdollisuuksiin, Ranta sanoo.

– Ensimmäisenä askeleena tälle alueelle keskittymiseen voi pitää uutta ydinkeskustan Torilla tavataan -palveluopasta, joka on jaossa marraskuussa Nastan välissä. Toisena askeleena olemme tilaamassa keskustan kilpailukyvyn selvittämiseksi elinvoima-analyysin, jonka avulla toivomme saavamme vinkkiä keskusta-alueen heikkouksista, vahvuuksista ja kehittämiskohteista, lisää Ranta.

Pitkän linjan kehittämistä

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa esittelee Luonnonmaan visiota, johon vuodelle 2022 sijoittuvat asuntomessutkin tiiviisti liittyvät. Tavoitteena on toteuttaa laadukkaat asuntomessut, jotka vahvistavat pitkäjänteisesti Naantalin vetovoimaa asuin- ja matkailukaupunkina.

– Arkkitehdin näkökulmasta kokonaisuuksien kehittäminen on visiossa kaikkein tärkeintä. Vuoden lopulla valmistuvaan asuntomessualueen asemakaavaan sisältyvien asuntomessukohteiden lisäksi Kukolanvainion ja koulun ympäristöön tulee koteja yhteensä noin 1 500 uudelle asukkaalle, Uurasmaa kertoo.

– Samalle vuodelle 2022 ajoittunevat Luonnonmaan koulu- ja päiväkotiratkaisut, jotka tehdään uuden kouluverkkoselvityksen mukaan, jatkaa Uurasmaa.

Maanantaina 10. syyskuuta kokoontunut kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti koulurakennuksia uudistetaan palveluyksiköiksi vaiheittain vuoteen 2030 mennessä vanhaa peruskorjaamalla ja uutta rakentamalla. Pienimpiä oppilaita palvelevat perhetalot muodostuvat nykyisten Karvetin, Lietsalan, Taimon, Merimaskun ja Rymättylän yhteyteen. Luonnonmaan perhetalo edustaa uutta palveluyksikköä. Kaikenikäisille suunnatut kampukset sen sijaan muodostuvat nykyisten Suopellon, Kalevanniemen ja Velkuan koulutalojen yhteyteen.

Syksyn ohjelmassa on Matalahden lisäruoppauksen ja venesataman lupaprosessit, ruoppausurakoitsijan valinta sekä venesataman vesialueesta ja vesijättömaasta suoritettavat kaupat. Opiskelijayhteistyö on aloitettu energia-asioiden osalta Turun AMK:n kanssa. Palvelumuotoilun näkökulmasta kartoitetaan saariston yrityksiä tuottamaan palveluita messuille. Samalla mietitään messupysäköinnin ratkaisuja ja oheistoimintoja vaihtoehtoja.

– Saaristoteemaisilla messuilla tuodaan esiin paikallista yrittäjyyttä, johon kuuluu muun muassa majoitus-, ruoka- sekä liikennöintipalveluita, sanoo Uurasmaa.

Veturi innostaa liikkeelle

Naantalin yrittäjien puheenjohtaja Sanna Pennanen on hyvillään onnistuneesta Yrittäjän päivän aamutilaisuudesta.

– Ennätyksellinen osallistujamäärä viestii siitä, että kaupungin kehittäminen koetaan tärkeäksi asiaksi. Tällaiset tilaisuudet luovat hyvää buustia yrittäjienkin keskuudessa katsoa rohkeasti eteenpäin. Samalla kun hyödynnetään vaikutusmahdollisuuksia, otetaan myös vastuuta, Pennanen toteaa.

Pennanen uskoo, että paikalliset toimijat lähtevät kyllä mielellään kehittämään liiketoimintaansa koskettavia alueita, kun hankkeella on selkeä veturi.

– Veturina toimivat hienosti kaupungissa elinkeinotoimintaa kehittävät tahot. Nyt tarvitaan vain kriittistä ja arvioivaa, oikeasti kehittämiseen pyrkivää otetta toimintaan.

300-jäseninen yrittäjäyhdistys starttasi syyskautensa elokuun lopulla. Kausi alkoi mukavasti yrittäjän päivän vietolla sekä myynti-iltamilla. 20. syyskuuta juhlitaan kaikkia tasakymppejään viime ja tänä vuonna viettäviä jäsenyrityksiä. Naantalin Yrittäjien joulukadun avaus on eräs kauden näkyvimmistä perinteistä.

Katariina Mäkinen-Önsoy