Lukijat siirtyvät entistä enemmän digiin

Kuva: Sanomalehtien liitto

Viime viikolla julkaistusta Kansallisessa mediatutkimuksesta ja elokuun lopussa ilmestyneestä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta selviää, että digisisältöjen suosio kasvaa mediamaailmassa. Maksullisten printtilehtien tilaajamäärät tippuvat vuosi toisensa jälkeen. Lisäksi printtilehdistä osa on menettänyt tavoittavuuttaan jakelukentän muutosten vuoksi.

MEDIA. Kansallisen mediatutkimuksen (KTM) tekemän lukijamäärätutkimuksen uudet luvut julkaistiin torstaina 13. syyskuuta. Viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun ulottuvalla tutkimusjaksolla 92 % suomalaisista luki viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä. Painettu lehti on edelleen digitaalista suositumpi, vaikkakin digisisällöt kasvattavat suosiotaan koko ajan. Painettua lehteä ilmoittaa viikoittain lukevansa 75 % vastaajista ja digilehtiä 65 %. Pelkästään digisisältöjä lukevan väestön osuus on kasvanut seitsemässä vuodessa 4 prosentista 22 prosenttiin. Voimakkainta muutos on iltapäivälehtien lukemisessa. Digitaalista lukemista suosivat erityisesti alle 35-vuotiaat.

Kehitys näkyy myös tutkimuksessa saatujen printtilehtien lukijamäärissä. Turun Sanomilla printtilehden lukijoita on tutkimuksen mukaan 154 000, kun niitä viime vuonna oli vielä 161 000. Pudotusta on 4,3 prosenttia. Turkulaisella lukijoita on nyt 84 000, kun viime vuonna luku oli 89 000. Pudotusta on 5,6 prosenttia. Viime vuoden luku on saatu koko 2017 kalenterivuodelta, eli luvuissa on puoli vuotta päällekkäisyyttä. Seuraavat luvut, koko vuodesta 2018, julkaistaan maaliskuussa. Muita Turun seudun lehtiä ei tutkimukseen olla tilastoitu.

Tutkimuksen päätilaaja on Media Audit Finland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.

Media Audit Finlandin nettisivuilla julkaistaan myös levikintarkastustilastoja tilattavien lehtien levikeistä. Edellinen tarkastus on julkaistu tämän vuoden kesäkuussa. Sen mukaan Turun Sanomien painetun lehden levikki on 74 395 (pudotusta viime vuoteen 4,1 %). Muista Turun seudulla ja saaristossa ilmestyvistä lehdistä Rannikkoseudun painetun lehden levikki on 5 505 (nousua 0,9 %), Turun Tienoon 4 715 (pudotusta 5,5 %) ja Paraisten Kuulutusten 3 997 (pudotusta 3,5 %).

Muista alueen tilattavista lehdistä Kaarina-lehti, Kunnallislehti ja Vakka-Suomen Sanomat ovat olleet mukana viimeksi vuoden 2015 tarkastuksessa, jossa Kaarina-lehden levikki on 4 045, Kunnallislehden 5 569 ja Vakka-Suomen Sanomien 7 372.

Turun Seutusanomat länttä jaetaan Länsi-Turussa, Maskussa, Naantalissa, Nousiaisissa, Raisiossa ja Ruskolla 36 000 kotitalouteen ja lisäksi noin 2000 lehteä tavoittaa lukijat noutopisteiden kautta. Turun Seutusanomat itää jaetaan Itä-Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa, Paraisilla ja Sauvossa 51 000 kotitalouteen ja lisäksi 3300 lehteä menee noutopisteisiin.

Jakelumuutokset vaikuttaneet lehtien tavoittavuuteen

Suomen Suoramainonta Oy:n nykyään kokonaan omistama Turku-Palvelu Oy supisti lauantain mainosjakeluaan vuoden alussa. Mainosjakeluun kohdistuneen muutoksen myötä myöskään Turku-Palvelun jakamia kaupunkilehtiä eli Aamusetia ja Turkulaista ei jaeta enää Naantalin, Maskun, Ruskon, Nousiaisten, Liedon ja Paraisten kotitalouksiin. Raisiossa lauantaijakelu rajoittuu keskustan postinumeroalueelle 21200. Myös Kaarinassa lauantaijakelua jatketaan vain keskustan alueella. Turussa postinumerokohtaiset jakelumäärät pysyvät viikonloppunakin pääosin entisellään.

Seutusanomat puolestaan jakaa Posti. Lehti menee kaikkiin alueensa kotitalouksiin mainoskielto-luukkuja lukuunottamatta Premium-erillisjakeluna, eli kirjepostin mukana.

Maksuttomat digiuutiset kasvattavat suosiotaan

Sanomalehtien Liiton tilaamassa ja IROResearch Oy:n tuottamassa Tuhat suomalaista -tutkimuksessa selvitettiin puolestaan ihmisten uutisten seuraamiseen käyttämää aikaa. 30.7.–7.8. annettujen tuhannen vastauksen perusteella 47 prosenttia ihmisistä arvioi uutisten käyttönsä kasvaneen viime vuosina.

Eniten uutisten parissa viettämäänsä aikaa olivat lisänneet 18–24-vuotiaat. Tästä ikäluokasta peräti 69 prosenttia arvioi uutisten seuraamisen lisääntyneen viimeisten vuosien aikana. Tämän ryhmän ylivoimaisesti suosituin uutislähde on maksuttomat digiuutiset. Niitä seurasi ikäluokasta 74 prosenttia. Myös 25–34-vuotiaat korostuivat sanomalehtien maksuttomien digipalveluiden ja Facebookin käyttäjinä, kun taas vanhemmissa ikäluokissa korostuvat Ylen televisiokanavat.

Tutkimuksen mukaan koko Suomen väestön tasolla uutisia seurataan viikoittain eniten Ylen televisiokanavista (64 %), sanomalehtien maksuttomista digitaalisista palveluista (62 %) ja painetuista sanomalehdistä (61 %). Neljänneksi sijoittuivat painetut kaupunkilehdet (44 %).

Lukutottumusten muutos näkyy myös Seutusanomien nettilehdessä. Eri lukijoita käy nettilehdessä kuukausittain yli 50 000.

Janica Vilen