Tarvasjoen liikuntakeskushanke puhuttaa Liedossa

1 400 adressin allekirjoittanutta vaatii Tarvashovin kunnostusta!

Tarvasjoen liikuntakeskuksen, joka aikaisemmin tunnettiin Tarvashovina, kohtalo on synnyttänyt keskustelua Liedossa. Seutusanomien kuva-arkisto.

Entisen Tarvashovin kiinteistön käyttö- ja korjauskustannukset sekä mahdollisen uuden liikuntahallin kustannusarvio ovat olleet aiheena Liedon kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa pitkin kevättä. Päätös odottaa vielä lainvoimaa, jota ennen kunnassa varaudutaan valituksiin. Ainakin Kotiseutuyhdistys Tarvaiset aikoo kirjelmöidä asiasta kuntaan.

LIETO. Liedon kunnanvaltuuston kokouksessa esitetyt laskelmat Tarvasjoen liikuntakeskuksen peruskorjausta ja uudisrakentamista vertailevista käyttö- ja rakennuskustannuksista tuodaan esiin 8. toukokuuta kokoontuvassa teknisessä lautakunnassa. Kunnanvaltuuston päätöksen valmistelua jatketaan ja suunnitelmista pyydetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.

– Varsinaisia päätöksiä voidaan tehdä, kun kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman. Koska valtuuston päätökseen jätettiin eriäviä mielipiteitä, on varauduttava myös valitukseen, Liedon kunnan kaavoitus- ja teknisten palvelujen toimialajohtaja Ari Blomroos sanoo.

Jos päätös saa lainvoiman tavoiteaikataulussa, töihin päästäisiin jo tämän vuoden puolella.

– Aikataulutus on sellainen, että vuoden 2018 aikana pyritään tekemään uuden liikuntatilan lopulliset suunnitelmat sekä maatyöt ja perustuksia, Blomroos lisää.

Vertailua peruskorjauksen ja uudisrakennuksen välillä

Laadittujen laskelmien perusteella uudisrakennuksen kustannukset 30 vuoden aikana olisivat noin 2,3 miljoonaa euroa edullisemmat kuin peruskorjaukseen ja ylläpitoon menevät kulut, mikäli valtionosuus on 30 prosenttia. Ilman valtionosuutta vastaava säästö olisi arvion mukaan 2 miljoonaa euroa. Tulevien 30 vuoden aikana peruskorjaus- ja ylläpitokuluja on arvioitu kerääntyvän lähes 6 miljoonaa euroa, kun taas uudisrakennukselle vastaavat kulut olisivat lähes 4 miljoonaa euroa.

Kustannuksiin lisätään myös mahdollisina vanhan liikuntatilan purkukustannuksina 210 000 euroa. Purkutöihin ei tarvitse ryhtyä, mikäli joku taho ottaa vastatakseen rakennuksen ylläpidosta, korjaamisesta ja käyttökuluista.

Tarvasjoen liikuntakeskuksen mahdollinen korjaaminen on todellisilta kustannuksiltaan sitovasti arvioitavissa kuitenkin vasta sitten, kun lopullinen suunnittelu on tehty ja tarjouskilpailu on käyty ja myös mahdolliset lisätyöt on selvitetty.

Kunnanvaltuuston- ja hallituksen kokouksissa Tarvasjoen liikuntakeskuksen korjaamista suhteessa uuden liikuntahallin rakentamiseen on verrattu teknisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Valmistelussa ei ole otettu kantaa rakennuksen kulttuurihistorialliseen tai paikalliseen arvoon.

Kotiseutuyhdistys säilyttäisi vanhan kiinteistön

Noin 1400 nimeä entisen Tarvashovin kunnostamista vaativaan adressiin kerännyt Kotiseutuyhdistys Tarvaiset aikoo kirjelmöidä kunnan suuntaan vielä toukokuun aikana.

– Tässä kävellään kansalaisdemokratian ylitse mennen tullen ja yhdistyksemme on siitä pöyristynyt, puheenjohtaja Juha Vuorela Kotiseutuyhdistys Tarvaisista kommentoi.

– Näemme, että kunta on pettänyt lupauksensa “Hovin” suhteen ja on totaalisen piittaamaton Tarvasjoen kylän asukkaiden mielipiteistä. Käytössä olevien tietojemme mukaan laskelmat on myös tehty osin virheellisen perustein eikä kokonaiskustannuksia ole laskettu riittävällä tarkkuudella, Vuorela jatkaa.

Kosteusvaurio on rajoittanut toimintaa

Tarvashovin kiinteistö siirtyi Liedon kunnalle kauppakirjalla 12.8.2016. Tarvashovista on 1.9.2016 alkaen käytetty Liedon kunnan virallisissa asiakirjoissa nimitystä Tarvasjoen uimahalli ja liikuntakeskus.

Kiinteistö on ollut pitkään mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Viime vuosina liikuntakeskukseen liittyvät ongelmat ovat rajoittaneet sen käyttöä.

Liikuntakeskuksesta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä, joihin lukeutuvat 2013 vuoden elokuussa suoritettu kattojen kantavuus- ja kuntoselvitys, josta löytyi puutteita. Vuonna 2014 merkkiaine- ja VOC -tutkimuksissa puolestaan todettiin, että mikrobivaurioista johtuvia epäpuhtauksia pääsee ilmavirtausten mukana liikuntasaliin. Vuonna 2017 kiinteistössä havaittiin kosteusvaurio, joka ylitti lainsäädännön toimenpiderajan.

Katariina Mäkinen-Önsoy