Mielipide: Kansalaisaloite laukaisi perintöverokeskustelun

MIELIPIDE. On monia syitä, joiden vuoksi kansalaiset kokevat perintöverotuksen epäoikeudenmukaiseksi. Monen on ollut helppo ilmoittaa kannattavansa perintö- ja lahjaverolain kumoamista koskevaa kansalaisaloitetta.

Naapurimaissamme ei enää ole perintö- ja lahjaverotusta, vaikka se esim. EU:n puitteissa on vielä yleinen. Ruotsissa perintö- ja lahjaverosta luovuttiin jo vuonna 2004, Norjassa vuonna 2014. Ruotsissa teini-ikäiset eivät enää edes tiedä, mistä puhutaan, jos joku lausuu sanaparin ”perintö- ja lahjavero”.

Perintö- ja lahjaveroon liittyy usein aito veronmaksukyvyn puuttumisen ongelma. Myyntivoittoverotuksessa veron maksaminen tapahtuu samassa yhteydessä kuin verovelvollinen saa haltuunsa käteisiä rahavaroja.

Perintönä tai lahjana saatu omaisuus ei useinkaan ole rahaa tai muuta helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, vaan voi olla asuntoja, kiinteistöjä taikka yritys- tai maatilavarallisuutta. Perinnöistä noin 60 % on asuntovarallisuutta.

Tilanne kärjistyy esim. tilanteessa, jossa leski käyttää oikeuttaan pidättää hallintaoikeus puolisoiden yhteiseen asuntoon lasten kuitenkin joutuessa maksamaan perintöveroa. Hallintaoikeuden arvo toki vähennetään perintöveron perusteesta.

Perintö- ja lahjaveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 720 miljoonaa euroa, joka on runsaat 1,5 prosenttia valtion verotuloista. Yleinen harhakäsitys on, että valtion verotulot alenisivat tällä määrällä, jos perintö- ja lahjavero poistettaisiin. Perintö- ja lahjaverolain kumoaminen kasvattaisi kuitenkin automaattisesti myyntivoittoverotusta, kun vähennyksistä poistuisi perintö- ja lahjaverotusarvo. Myyntivoittoveron tuoton kasvu korvaisi merkittävän osan perintö- ja lahjaveron tuoton menetyksistä. Se voisi korvata ne jopa kokonaan.

Keskimääräisestä 100 000 euron perinnöstä perittävän lapsi maksaa perintöveroa 8700 euroa. Jos perintöverosta luovuttaisiin, myyntivoittovero alle 10 vuoden omistusajan jälkeen toteutuneessa myynnissä olisi 26 000 euroa – siis lähes kolminkertainen määrä. Myyntivoittoverotus olisi siis varsin ankaraa.

Lievän perintö- ja lahjaveron säilyttäminen säästäisi perilliset myyntivoittoveron kiristymiseltä. Erityisen lievä perintö- ja lahjaveron on oltava maatilojen ja muiden yritysten jatkamistilanteissa. Sukupolvenvaihdoshuojennus on yritystoiminnan jatkamisen kulmakiviä.

Esko Kiviranta, Sauvo

kansanedustaja (kesk)

valtiovarainvaliokunnan

verojaoston puheenjohtaja