Sauvon kuntastrategia nuijitaan kokoon kesäkuun valtuustossa

Sauvossa 17. huhtikuuta järjestetyssä strategiatilaisuudessa kuntalaiset toivat esille monenlaisia huolenaiheita, joista päällimmäisenä on kunnan hallinnon sijainti fyysisesti hajallaan monessa eri toimipisteessä. Seutusanomien arkistokuva Sauvon kunnantalosta.

Sauvon hyvinvointikertomukseen ja kuntastrategiaan tehdään vielä täydennyksiä lausuntojen perusteella.

SAUVO. Vuoteen 2025 ulottuva Sauvon kuntastrategialuonnos on parhaillaan kommentoitavana sähköisesti kunnan sivulta löytyvän kyselyn kautta. Luonnokseen on pyydetty myös lausuntoja lautakunnilta sekä painotuksia paikallisyhdistyksiltä.

Sauvon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hakkarainen innostaa myös asukkaita käyttämään vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Toivomme laajaa kiinnostusta kyselylle kuntalaisten puolelta. Kommentteja voi antaa vielä huhtikuun loppuun mennessä, hän muistuttaa.

Hakkaraisen mukaan strategiaa prosessoidaan kunnanhallituksessa, jonka jälkeen sen on määrä edetä hyväksyttäväksi kesäkuussa kokoontuvaan kunnanvaltuustoon.

Kuntastrategialla on entistäkin suurempi painoarvo poliittista päätöksentekoa ohjaavana ohjeistuksena. Sen on sisällettävä todellisia tavoitteita, joita on mahdollista toteuttaa, ei ympäripyöreää liirumlaarumia, sanoo Hakkarainen.

Samaan aikaan kuntastrategian kanssa tehdään myös vuosille 2018–2020 hyvinvointisuunniltelmaa, joka on niin ikään kesäkuun valtuustolistalla, lisää Hakkarainen.

Kuntastrategia otetaan huomioon vuosittain kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa, ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan osana tilinpäätöstä.

Strategian toteutumista tarkastellaan pari kertaa kokoontuvissa kunnanvaltuuston seminaareissa, joissa on mukana niin valtuutettuja kuin virkamiehiä. Lisäksi välietappina kuntastrategia arvioidaan valtuustotyöskentelyn arvioinnin yhteydessä vuonna 2021, kertoo Hakkarainen.

Panostusta lapsiperheiden palveluihin

Sauvon sivistyslautakunta lausui 12. huhtikuuta pidetyssä kokouksessa Sauvon kuntastrategia 2025 -luonnoksesta seuraavaa:

Päämäärissä matkalla kohti Sauvon unelmaa ei mainita lainkaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen nämä palvelut ovat suurin ja keskeisin kunnan tuottama palvelu. Jos nämä palvelut eivät ole kunnossa, kuntaa on turha yrittää markkinoida lapsiperheille ja odottaa merkittävää väestönkasvua. Sauvon kunnan strategisena linjauksena tulisi olla profiloituminen lasten ja perheiden kunnaksi ja päätavoitteena pitäisi olla lapsiperheiden hyvinvointi, sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen kokoamassa lausunnossa todetaan.

Hakkaraisen mukaan sivistyslautakunnan lausunto on huomioitu ja täydennetty luonnokseen.

Sivistyslautakunnalla on lausunnossaan monta hyvää pointtia, jotka kirjataan aihetta yksityiskohtaisemmin käsittelevään hyvinvointikertomukseen, Hakkarainen lupaa.

Viihtyisyyttä ympäristöön ja särmää toimintaan

Hakkarainen sanoo, että 17. huhtikuuta koulukeskuksessa järjestetyssä strategiatilaisuudessa kuntalaiset toivat esille monenlaisia huolenaiheita, joista päällimmäisenä on kunnan hallinnon fyysinen sijainti, joka on hajallaan monessa eri toimipisteessä.

Monessa kunnassa on tavallista, että esimerkiksi tekninen keskus on omissa tiloissaan, mutta täällä ei ole totuttu sellaisiin järjestelyihin, toteaa Hakkarainen.

Lisäksi huolta aiheuttavat ympäristökysymykset ja keskusta-alueen epäsiisteys.

Nämäkin asiat ovat mukana strategiassa. Paikat ovat rempallaan ja ulkoasu väsähtänyt, koska täällä ei ole vuosiin tehty mitään, Hakkarainen jatkaa.

Särmää ja konkretiaa asioihin tuo Hakkaraisen mukaan jo esimerkiksi se, että hallinto on saatu pitkästä aikaa oikeisiin uomiinsa.

Uudet tekijät, joihin kuuluvat tekninen johtaja, rakennustarkastaja sekä viransijaisuutta hoitava hallintojohtaja, ovat ajaneet itsensä sisään Sauvon kuntaan todella nopeasti. Huomiota pyritään kiinnittämään myös entistä läpinäkyvämpään ja ajankohtaisempaan viestintään, mikä taas edesauttaisi asukkaiden osallistamista ja aktivointia kuntansa asioihin, summaa Hakkarainen.

Katariina Mäkinen-Önsoy