Sauvon koulukeskuksen hankesuunnitelma kesäkuussa valtuustossa

Suunnittelu- ja rakennustoimikunnan työskentely etenee 15.5.

SAUVO. Alkuvuodesta startannut suunnittelu- ja rakennustoimikunta jatkaa työskentelyään Sauvon kouluhankkeen parissa 15. toukokuuta. Edellisessä kokouksessaan 11. huhtikuuta toimikunta käsitteli yhdessä Arkkitehtitoimisto Ark’Aboa Oy:n arkkitehdin kanssa hankesuunnitelman luonnosta. Hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeen perustiedot, perustelut hankkeen tarpeellisuudelle, toiminnalliset tavoitteet, mitoitus- ja tilatarveselvitys, hankkeen suunniteltu aikataulu, laajuus- ja kustannustiedot pääpiirteittäin sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

Toimikunnan tavoitteena on, että kunnanhallitus voi käsitellä hankesuunnitelman 21.5. ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli valtuusto hyväksyy suunnitelman 4. kesäkuuta, hankkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja tarvittavien purkutöiden kilpailutus käynnistetään.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hakkaraisen mukaan suunnittelu tehdään huolella ja eri osapuolia kuunnellen. Hän kertoo toimikunnan yhteisenä mielipiteenä, että parempi varata riittävästi aikaa hankkeen toteutukselle kuin asettaa liian tiukka aikataulu.

– Rakennus- ja suunnittelutoimikunta on toiminut hienosti, poikkihallinnollisesssa ja -ammatillisessa porukassa syntyy näkökulmia monesta suunnasta. Tarpeita on esimerkiksi täsmennetty tuon tuosta koulun puolelta, Hakkarainen sanoo.

Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen tarkempaan suunnittelutyöhön varataan aikaa, kuten myös rakennustöiden kilpailuttamiseen. Rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän keväällä 2019. Hankkeen valmistumisen tavoiteaikataulu olisi tällöin syyslukukauden 2020 aikana.

Sauvon kunnan tämän vuoden talousarvion investointiosassa on varattu määräraha käyttökiellossa olevan alakoulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi joko nykyistä kiinteistöä peruskorjaamalla tai uudisrakentamisen kautta. Koulukeskuksen korttelia koskeva vaiheasemakaavan muutos on hyväksytty kunnanhallituksessa helmikuussa.

Maaliskuisessa kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että Sauvon koulukeskuksen tilakysymysten ratkaisemiseen liittyvää suunnittelua jatketaan yhdysosavaihtoehdon pohjalta. Siinä nykyisten alakoulun sekä yläkoulun rakennusten väliin rakennettaisiin uudisosa, ja alakoulurakennuksen uudempi, muun muassa liikuntasalin ja lämpökeskuksen sisältävä osa peruskorjattaisiin. Sen sijaan alakoulun kolmekerroksinen Peruskouluntien puoleinen osa, jossa luokkatilat sijaitsevat, purettaisiin.

Katariina Mäkinen-Önsoy