Turun seudulla laitettiin pystyyn Töihin tänne -kampanja

Lähivuosina seutukuntaan syntyy 30 000 uutta työpaikkaa

TYÖLLISYYS. Lounais-Suomessa on käynnissä voimakas, pitkäkestoinen talouskasvun vaihe. Positiivisen rakennemuutoksen Lounais-Suomessa taotaan kasvua koko Suomen hyväksi. Arvioiden mukaan alueelle syntyy lähivuosien kuluessa 30 000 uutta työpaikkaa.

Lounais-Suomen omat alueelliset työvoimareservit ja koulutuskapasiteetti eivät yksin kykene tyydyttämään osaajatarvetta. Siksi tarvitaan osaajien muuttovirran kasvattamista myös muualta Suomesta. Osaajien houkuttelemiseksi ja koko alueen tunnettuuden lisäämiseksi on käynnistetty valtakunnallinen yhteismarkkinointikampanja tiistaina 13. maaliskuuta.

– Koko Lounais-Suomen vetovoimatekijöitä tehdään tunnetuksi, jotta osaavaa työvoimaa saadaan muuttamaan Turun seudulle myös muualta maasta. Nostamme esiin avoinna olevien työpaikkojen lisäksi elämänlaadun – kuinka täällä voi asua hiukan paremmin, arki on helppoa ja kaikki on lähellä, kertoo Turun viestintäjohtaja Saara Malila.

Töihin tänne -kampanja on tehty yhteistyössä alueen ELY-keskusten, maakuntaliittojen, yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Kampanjan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Ground Communications ja Satumaa Family Business.

Kampanja on suunnattu 18–35-vuotiaille potentiaalisille muuttajille Etelä-Suomessa ja se toteutetaan digikanavissa maalis-huhtikuun aikana. Kampanja on osa pitkäkestoisempaa koko Lounais-Suomen markkinointiyhteistyötä, ja se laajenee myös kansainväliseksi.

Tukea yrityksiin ja koulutukseen

Kasvun vahvistamiseksi Turun kaupunki ja koko kaupunkiseutu tukee myös yrityksiä monin tavoin. Kattoteemana on osaamisen varmistaminen.

– Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun perustana on maailmanluokan huippuosaaminen, ja tämä on ehdottomasti turvattava, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupunki on mukana lisäksi useammassa koulutushankkeessa, joissa pyritään kasvattamaan teknisen alan osaajien määrää Lounais-Suomessa sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Alueen tunnettuutta lisäämällä puolestaan houkutellaan muuttajia Lounais-Suomeen. Yritysten osaavan työvoiman varmistamiseksi toimenpiteitä tehdään perusasteen koulutuksesta aina toisen asteen ja korkeakoulutuksen tasolle asti.

Myös Turun kaupungin infrastruktuurin parantaminen, joukkoliikenteen palvelukyky, riittävän asuntokannan varmistaminen ja laadukkaat hyvinvointipalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta, joilla kasvu mahdollistetaan.

Suomen ensimmäinen Työelämälehtori

Vuonna 2017 Turku palkkasi Suomen ensimmäisen Työelämälehtorin. Uudenlaisen toimintamallin tavoitteena on tekniikan alan ja teollisuuden tunnetuksi tekeminen sekä alan koulutusvaihtoehtojen markkinointi yläasteilla ja lukioissa.

Meriklusterin, autoteollisuuden ja muun vientiteollisuuden näkyvä nousu erityisesti Turun seudulla näkyy myös nuorten opiskeluvalinnoissa. Varsinais-Suomessa esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen perustutkinnon hakijoiden määrä nousi vuoden 2016 luvuista vuoteen 2017 peräti 42,5 prosenttia. Vastaavasti Turun ammattikorkeakoulun haussa jokaista aloituspaikkaa tavoitteli 2,8 hakijaa.

Turun ammattikorkeakoulu puolestaan on laajentanut ja laajentaa edelleen merkittävästi tekniikan alan koulutusta sekä infrastruktuuria. Insinööri (AMK)- ja insinööri (ylempi AMK) -koulutuspaikkoja sekä insinööreille ja rakennusmestareille suunnattuja muuntokoulutuksia on lisätty.

– Merkittävää on opintopolkujen rakentaminen ja ristiin opiskelun laajentaminen tekniikan alalla Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, yhteiset tutkimusryhmät sekä laajeneva kansainvälinen yhteistyö, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Käytännön tasolla yliopistojen väliseen yhteistyöhön kuuluvat muun muassa digitaalinen tehdas 4.0, uuden energian tutkimuskeskus, tekoälyn, lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden keskus sekä kyberturvallisuuslaboratorio.

Erityispanos meriteollisuuteen

Turku panostaa vahvasti erityisesti valmistavan ja meriteollisuuden tarvitseman osaamisen varmistamiseen.

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä ovat teknologiayritysten tuotekehitystä kahdeksan korkeakoulun voimin palveleva Turku Future Technologies (TFT), alueen tutkimusinfrastruktuuria kehittävä TFT Competence Factory sekä erilaiset strategiset kumppanuussopimukset ja muu korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö.

Oleellista on myös toiminta-alustojen ja yhteistyöverkostojen kehittäminen. Suomessa ainutlaatuinen on esimerkiksi Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi, joka kokoaa yhteen kaikki alan Lounais-Suomen toimijat ja on opetus- ja kulttuuriministeriön alueellinen kehittämiskumppani.

Yksi Turun kaupungin tärkeimmistä panostuksista on Turun telakan naapuriin nouseva meri- ja valmistavan teollisuuden tulevaisuuden yrityspuisto Blue Industry Park. Sen konseptisuunnittelu valmistui loppuvuodesta 2017 Elomaticin toimesta ja rakentaminen ja toimintamallin kehittäminen on alkanut vuoden 2018 alussa.