Meriteollisuuden verkostot kokoontuivat Naantalissa

Meriverkostot järjestettiin Naantalin Kylpylässä 13. maaliskuuta. Kuvat: Kiia Siilin.

TAPAHTUMAT. Meriteollisuutta kotimaassa sekä kansainvälisesti vahvistetaan urakalla erilaisin verkostotapahtumin. Toista kertaa järjestetty Meriverkostot-tapahtuma houkutteli 13. maaliskuuta Naantalin Kylpylään kaiken kaikkiaan 350 alan ammattilaista.

– Kiinnostuneita on riittänyt jopa siinä määrin, että näytteilleasettajia jouduttiin jättämään pois tapahtumasta, koska neliöt tulivat jo vastaan. Yhteistyö Naantalin Kylpylän kanssa on ollut sujuvaa. Tilat ja tekniikka soveltuvat hienosti tapahtumalle, Naantalin kaupungin elinkeinoasiamies Jorma Ranta kiittelee.

Seuraavana päivänä 14. maaliskuuta Helsingin Aalto-yliopiston matchmaking-tilaisuudessa kohtasivat puolestaan Suomen meriteollisuuden yritykset ja tulevaisuuden osaajat. Molemmissa tapahtumissa keskusteltiin eritoten Lounais-Suomen kasvukyvystä meriteollisuuden saralla.

Naantalin kaupungin elinkeinoasiamies Jorma Ranta on iloinen Meriverkostot-tapahtuman saavuttamasta suosiosta. Tapahtuma houkutteli Naantalin Kylpylään kaiken kaikkiaan 350 alan ammattilaista.

Monialainen osaajien tarve

Laajaan osaamistarpeeseen on havahduttu Turun seudulla. Laivansuunnittelun ja -rakentamisen osaajien lisäksi alalla toimii hyvin monenlaisia yrityksiä: suunnittelutoimistoja, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoita.

Meyer Turku Oy rekrytoi vuosittain noin 200 ihmistä, mutta verkostossa kasvu on vielä suurempaa.

– Kokonaistyöllistämisvaikutuksemme kasvaa muutaman seuraavan vuoden aikana noin 8 000:sta ainakin 15 000:een. Tästä Meyer Turun kasvua on noin 500 työntekijän verran, Meyer Turku Oy:n viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo.

Lounais-Suomen kasvavilla teollisuudenaloilla, kuten meriteollisuudella, on lähivuosina tarjota työpaikkoja sadoille eri alojen diplomi-insinööreille vuosittain. Työvoiman koulutuksesta vastaavat yritykset yhdessä syksyllä startanneen tekniikan alan yhteistyöyliopiston (FITech, Finnish Institute of Technology) kanssa.

Meyer Turku Oy:n varustelujohtaja Ville Laaksosen mukaan koulutuksen korkea laatu on merkityksellisenä tekijänä sille, että Suomessa on oltu edistyksellisiä lukuisissa laivakonsepteissa jo pidemmän aikaa.

– Puhumme kansainvälisenä yrityksenä eurooppalaisesta laadusta, johon sisältyy ennen kaikkea turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Teollisuudelle tarvitaan näissä kysymyksissä yhdet yhteneväiset säännöt, joita kaikkien alalla toimivien täytyy noudattaa, Laaksonen jatkaa.

Verkoston osaaminen käyttöön 

Kaarinan Piikkiössä toimiva Naval Interior Team Oy vastaa alusten sisustus-, kansi- ja teknisten tilojen kokonaistoimituksista.

– Euroopan laajuisella työskentelyalueella vahvoista verkostoista on selvää hyötyä. Verkosto on jo olemassa, sitä pitää vain entisestään kehittää kilpailuedun saavuttamiseksi. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti joustavaan palveluun, tehokkuuteen ja ongelmanratkaisukykyyn, Naval Interior Teamin myynti- ja ostojohtaja Sebastian Lagerlöf kertoo.

– Monialaisessa verkostossa on se etu, että sieltä löytyy nopeasti parhaat tekijät optimaaliseen toimitusaikatauluun, lisää Lagerlöf.

Seudun kuntien yrityspalveluista vastaava Turku Science Park on käynnistämässä meriteollisuuden kiihdytysohjelmaa, josta järjestetään workshop-seminaari ensi kuun puolivälissä.

– Meneillään oleva positiivinen rakennemuutos luo valtavasti tilaisuuksia toteuttaa uusia liiketoimintakonsepteja Suomessa. Rakenteilla olevan kiihdyttämöohjelman tarkoituksena on vahvistaa kytkentöjä perinteisen ja tulevaisuuden teknologioiden välillä ja tukea siten suomalaisen meri- ja valmistavan teollisuuden innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä. Haku ohjelmaan on start-up-yrityksille globaalisti avoin, Turku Science Park Oy:n meriteollisuuskiihdyttämöhanketta vetävä DI Jukka Laiterä toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy