Kuntapäättäjän kulma: Johtamistapaa kehittämällä lisää vahvuuksia Ruskolle

Kunnan toimintaympäristö on muutoksessa. Muutosta on muun muassa se, että oman henkilöstön hoitaman palvelutuotannon lisäksi osa palveluista järjestetään kunnan ulkopuolisten toimijoiden avulla. On hyvä tutkia, millaista päivitystä kunnan johtamisjärjestelmä vaatii, jotta palvelut tuotetaan tulevaisuudessakin tehokkaasti ja laadukkaasti.

Kun kunnan koko palvelutuotanto on oman henkilöstön toteuttamaa, johtamisen tehokkain muoto on linjaorganisaatio, johtaminen funktioittain. Tilanteessa, jossa palvelutuotanto hoidetaan oman henkilöstön ja ulkopuolisen toimijan yhteistyönä tai pelkästään ulkopuolisen toimijan toimesta, on selvää, ettei funktionaalinen johtaminen enää ole se tehokkain tapa. Tällöin esimies–alainen-suhteiden hallinnan lisäksi on laadittava sopimuksia ja hallittava niitä sovittujen ehtojen mukaisesti. Hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistoiminta-alue Raision kanssa, kuten myös yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Siinä tilanteessa johtamisen tulee kohdistua ensisijaisesti kyseisen palvelun johtamiseen niin, että tuotettu palvelu vastaa sitä, mitä kunta päättänyt asukkailleen tarjota. Ruskolla on perinteisesti tuotettu palvelut hyvin ja tehokkaasti ja asukkaat ovat niihin tyytyväisiä. Voisiko kuitenkin johtamistavan kehittäminen tuoda Ruskolle lisää vahvuuksia?

Ruskolla poliittinen organisoituminen mahdollistaa tuotteen johtamisen. Lautakunnat, joita ovat tekninen-, rakennus- ja ympäristö-, opetus- ja varhaiskasvatus sekä hyvinvointilautakunta, voivat johtaa kunnan palvelutuotteita riippumatta siitä, onko niiden tuottaja oma henkilöstö vai ulkopuolinen toimija.

Operatiivisessa organisaatiossa kyseisistä palvelualoista vastaavat toimialajohtajat ja tulosaluejohtajat. Heillä on alaisuudessaan funktionaalisesti johdettu oma henkilöstö. Nyt on tärkeää miettiä yhdessä, miten tähän kytketään ulkopuolisten palveluntuottajien johtaminen tehokkaimmin. Tavoitteena on löytää paras ruskolainen tapa toimia niin, että palvelutuotanto toimii tulevaisuudessakin saumattomasti.

Sisko Hellgren, kokoomus

Ruskon kunnanhallituksen pj.